SP46 z oddziałami gimnazjalnymi
Plan Lekcji · Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych · Dziennik Elektroniczny06.04.2020 07:32:33
Nawigacja
W Naszej Szkole
Siedziba i Dyrekcja
U nas
Kalendarz Szkolny
Sport szkolny
Rekrutacja
Uczniowie
Sukcesy uczniów
Prawa i Obowiązki
Klasy
Wycieczki i rajdy
Podręczniki 2016/2017
Nauczyciele
Nauczyciele uczący
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Uczniowski
Informacje
Rada Rodziców
Informacje
Pedagog
Godziny pracy
Profilaktyka
Pomoc pedagog-psycholg
Doradztwo Zawodowe
aktualności
pomoc doradcza
doradca poleca
Inne
Ciekawe strony
Strona główna
DOGOTERAPIA

Gazetka Gim 16


Gim TV 16

NASZA SZKOLNA TV

Tu zobaczysz wszystkie filmy!!FACEBOOK
''polubisz nas'' ?

Wystarczy kliknąć..
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
REKRUTACJA
Adres dostępny dla kandydata do logowania na stronie (od 13 maja 2019 r.)

https://bydgoszcz.edu.com.pl

Ważne! Pamiętaj, że możesz zarejestrować się tylko jeden raz! Rejestracja
w niewłaściwym systemie znacząco utrudni Ci prawidłową rejestrację!

Jeśli nie masz wątpliwości dotyczących wyboru ścieżki, kliknij jeden z umieszczonych poniżej przycisków. Jeśli chcesz się upewnić, czy wybierasz właściwie, to przeczytaj umieszczone poniżej objaśnienia.

Jestem uczniem klasy 3 Gimnazjum (gimnazjum)
Zarządzenie nr 10/2019

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia 29 stycznia 2019 r. r.

OBJAŚNIENIE

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowaliśmy dwa osobne systemy.Link do którego prowadzi przycisk JESTEM UCZNIEM 3 klasy gimnazjum, jest przeznaczony dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną (otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum). Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze zielonym.

2) Wniosek o przyjęcie do szkoły będący wydrukiem wygenerowanym przez system ze strony
http://bydgoszcz.edu.com.pl
należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 13 maja 2019 do 17 czerwca 2019 (do godziny 15.00).

KONTO W SYSTEMIE REKRUTACJI ZOSTANIE DLA CIEBIE TĄ DROGĄ UTWORZONE.
Abyś mógł ponownie zalogować się w systemie zapamiętaj swoje HASŁO i przypisany przez system LOGIN.
Pamiętaj! Masz możliwość wyboru trzech szkół i dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach. Wygenerowane podanie z systemu zanosisz do szkoły pierwszego wyboru, czyli szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu twojej listy preferencji, podpisane przez Kandydata i jego Rodzica/Opiekuna Prawnego.

Przed przystąpieniem do generowania wniosku pamiętaj, aby przygotować: mail (tą drogą Kandydat uzyska potwierdzenie założonego konta oraz możliwość odzyskania hasła), numer PESEL, a w zakładce czwartej (tzw. czwartym kroku) pod nazwą drukowanie, koniecznie odpisz Login, który system Tobie przydzieli.

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pozwoli Ci być na bieżąco z kalendarzem rekrutacji.


3) KANDYDAT SAM WPISUJE SWOJE OSIĄGNIĘCIA DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NABORU NA PODSTAWIE OTRZYMANEGO ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM ORAZ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ? 21 czerwca 2019 r.

4) Kandydat lub Rodzic/Opiekun Prawny dostarcza do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa
i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ? od 21 czerwca 2019 r. (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 15.00WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o przyjęcie do szkoły, będące wydrukiem wygenerowanym przez system ze strony internetowego wspomagania rekrutacji, potwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata i rodzica (prawnego opiekuna).
2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum.
3. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalisty.
4. Zaświadczenia oryginalne o osiągnięciach ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, które umożliwią skorzystanie z dodatkowych uprawnień.
Laureaci konkursów przedmiotowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych składają oryginał dokumentu, potwierdzający uzyskany tytuł.
WAŻNE TERMINY

1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych ? 11 lipca 2019 r. godzina 12.00
2. Kandydaci umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia - od 11 lipca 2019 do 15 lipca 2019 do godz. 15.00
składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalisty, potwierdzające wolę podjęcia nauki w przydzielonej szkole i pobierają skierowanie na badania lekarskie (technikum i szkoła branżowa).
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ? 16 lipca 2019 r. godz. 12.00

4. Jeśli Kandydat nie zostanie nigdzie przyjęty, weźmie udział w rekrutacji uzupełniającej.
UWAGA

W przypadku wyboru szkoły przez Kandydata, w których przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych (szkoły sportowe i szkoły dwujęzyczne) ? obowiązuje złożenie wniosku o przyjęcie w terminie od 13 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - od 27 maja 2019 do 4 czerwca 2019 r.

admin dnia 24.04.2019 0 Komentarzy · 76 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Bezpieczne wakacjeGalerie zdjęć

Życie szkoły

W OBIEKTYWIE

P. K. JAROCKIEGO


----------------------

WYDARZENIA
druga galeria

Bydgoskie Granty
Oświatowe

Innowacje
Pedagogiczne


Projekty
edukacyjne


Wejdź na ....

ZDOBYLIŚMY

CERTYFIKATY :
KONKURS
na szkolną witrynę


W lutowej akcji osiągnęliśmy pierwszy wynik w kraju - 4518 głosów.


Copyright © Gimnazjum 16 w Bydgoszczy 2005
Tomasz Leszczyński i Anna Mackiewicz - nauczyciele Gim 16