KONKURS nt. HISTORII NASZEGO GIMNAZJUM
Dodane przez am dnia 07.10.2005
HISTORIA GIMNAZJUM nr 16 NIE JEST DŁUGA......
ale powstoło ono na bazie szkoły podstawowej funkcjonującej w naszym budynku przy ulicy Bohaterów Krogujewca 10 i kultywuje część tradycji tej szkoły podstawowej.

Proponujemy Uczniom aby aktywnie włączyli się w zbudowanie tej strony !
Ogłaszamy zatem K O N K U R S na PRACE HISTORYCZNE o PRZESZŁOŚCI GIMNAZJUM nr 16 w Bydgoszczy.


Rozszerzona zawarto newsa
K O N K U R S na PRACE HISTORYCZNE o PRZESZŁOŚCI GIMNAZJUM nr 16 w Bydgoszczy---------------------------------------------------------------------------------------
WARUNKI KONKURSU:
- Prace o objętości nie większej niż 2 strony A4 należy dostarczyć do dnia 15 listopada 2005 roku w formie elektronicznej (na dyskietce albo przesłanej pocztą email) lub tradycyjnej. Do prac można dołączyć zdjęcia w każdej postaci lub inne elementy graficzne związane z gimnazjum lub jego poprzedniczką.
- Autorzy 3 najlepszych prac otrzymają ocenę celującą z historii i słodkie nagrody a praca ZWYCIĘZCY zamieszczona zostanie na stronie szkoły ( patrz: HISTORIA).


TO WIELKA SZANSA na ambitną pracę i trochę zabawy !
TRZYMAMY KCIUKI

AM i ADMIN


P.S. prace w formie tradycyjnej proszę dostarczyć do mgr Anny Mackiewicz ( sala nr 206 lub pokój nauczycielski).