SP46 z oddziałami gimnazjalnymi
Plan Lekcji · Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych · Dziennik Elektroniczny07.07.2020 06:12:23
Nawigacja
W Naszej Szkole
Siedziba i Dyrekcja
U nas
Kalendarz Szkolny
Sport szkolny
Rekrutacja
Uczniowie
Sukcesy uczniów
Prawa i Obowiązki
Klasy
Wycieczki i rajdy
Podręczniki 2016/2017
Nauczyciele
Nauczyciele uczący
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Uczniowski
Informacje
Rada Rodziców
Informacje
Pedagog
Godziny pracy
Profilaktyka
Pomoc pedagog-psycholg
Doradztwo Zawodowe
aktualności
pomoc doradcza
doradca poleca
Inne
Ciekawe strony
Strona główna
DOGOTERAPIA

Gazetka Gim 16


Gim TV 16

NASZA SZKOLNA TV

Tu zobaczysz wszystkie filmy!!FACEBOOK
''polubisz nas'' ?

Wystarczy kliknąć..
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Bezpieczna szkołaPROJEKT BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Gimnazjum nr 16 uzyskało w maju 2013 r. certyfikat "Bezpieczna Szkoła" oraz członkostwo w elitarnym ogólnopolskim KLUBIE "BEZPIECZNE SZKOŁY".

Kolejny rok realizujemy w szkole projekt "BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ II".


Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja


Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań.
ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU ??? - KLIKNIJ TUTAJ

kliknij w wybrane zadanie
 • Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń /strona organizatora/


 • Realizacja zadania 1 - 'W jakim państwie żyjemy?'

 • Realizacja zadania 2

 • Realizacja zadania 3 - 'Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej'

 • Realizacja zadania 4 - 'Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne'

 • Realizacja zadania 5 - 'Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić'

 • Realizacja zadania 6

 • Realizacja zadania 7 - 'Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność'

 • Realizacja zadania 8 - 'Nie jesteś sam'

 • Realizacja zadania 9 - 'Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia'

 • Realizacja zadania 10 - Konkurs

 • Realizacja zadania 1 - 'W jakim państwie żyjemy?'  Wielokrotnie słyszymy z ust starszego pokolenia opinie dotyczące rządu, rządzących, polityki, wolności obywatelskiej, praw i obowiązków. Niejednokrotnie powielamy nie swoje opinie i stwierdzenia, nie zastanawiając się nad nimi poważniej.

  Biorąc udział w realizacji zadania nr 1 próbowaliśmy odpowiedzieć na wiele pytań, np.:

  Po co ludziom państwo?
  Kto jest najważniejszy w państwie?
  Jakie wyróżniamy formy rządów?
  Co to znaczy „mieć prawo do czegoś”?
  W jakich sytuacjach z życia codziennego masz kontakt z prawem?
  Kto tworzy prawo? Jaki jest najważniejszy akt prawny i co zawiera? Kim jest obywatel?
  Jakie są prawa i obowiązki obywatela?
  W jaki sposób nabywa się obywatelstwo?
  Co to znaczy „być członkiem społeczeństwa”?
  Czy ja, jako obywatel, czuję się bezpiecznie w moim państwie?
  Czy nasze państwo możemy nazwać państwem prawa?
  Jak społeczeństwo aktywizuje się do walki o swoje prawa?
  Co oznacza stwierdzenie, ze organizacje pozarządowe pozwalają nam czuć się obywatelami?

  Praca przebiegała w formie debat klasowych, więc mogliśmy nawet pokłócić się ze sobą i spierać do woli. Podstawą naszych rozważań była wiedza o państwie, społeczeństwie, prawie, którą zdecydowanie poszerzyliśmy.
  Na zakończenie przedstawiciele klas napisali test sprawdzający. Pewnie jednym poszło lepiej, innym trochę gorzej. Ogólny wynik był zadowalający, tzn, że wykazaliśmy się dobrą znajomością tematu. Uzyskana średnia szkoły to 75% poprawnych odpowiedzi, co przekłada się na ocenę dobrą. Wyniki na poszczególnych poziomach klas prezentują się następująco:Klasy pierwsze – średnia 75% Klasy drugie – 68% Klasy trzecie – 80%.

  Za najważniejszy uznaję fakt, że poczyniliśmy pierwszy krok
  w kierunku kształtowania własnych opinii i sądów w oparciu o solidną wiedzę i informacje.


  ----------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Realizacja zadania 2


  ----------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Realizacja zadania 3 - 'Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej'  Podczas realizacji tego zadania poznawaliśmy pracę strażników miejskich. Do tego zadania przygotowały się wszystkie klasy, które przedstawiły krótkie scenki dotyczące wylosowanych przestępstw – przedstawiały sposób reagowania na zaistniałe zdarzenie.
  Całość omawiana była przez funkcjonariusza Straży Miejskiej i oceniana przez jury, w skład którego wchodzili zaproszeni na spotkanie goście (funkcjonariusz Straży Miejskiej oraz wolontariusze Medycznej Służby Maltańskiej).

  Najlepiej przygotowane klasy otrzymały nagrody w postaci maskotek, breloków i słodyczy. Bardzo podobało nam się to spotkanie.

  Myślę, wiedza o zachowaniu się w trudnych sytuacjach jest potrzebna każdemu.


  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Realizacja zadania 4 - 'Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne'  Zadania realizowaliśmy na zajęciach artystycznych, na lekcjach języka polskiego. Na zakończenie wykonaliśmy 24 prace przedstawiające sylwetki ludzi obrazujące omawiane tematy.
  Następnie rozwieszono 40 różnych ciekawych haseł wypracowanych na lekcjach o przeklinaniu.
  Na stojących tablicach umieszczono artykuły i paragrafy dotyczące ochrony dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, fragment „Żywotów diabłów polskich” Witolda Bunikiewicza pt. „Ludzie gorsi od diabłów?” oraz najlepsze prace.

  Wnioski: że każdy człowiek jest zdolny do rzeczy wzniosłych, pięknych i szlachetnych oraz niewłaściwych, podłych i wulgarnych.
  Wybór należy do każdego z nas.


  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Realizacja zadania 5 - Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić  Realizując to zadanie, w czasie lekcji wychowawczych zapoznaliśmy się ze specyfiką używek i zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób należy się bronić przed nimi, a właściwie przed namawianiem do ich użycia. Okazuje, że problem nie sprawił nam wielkich kłopotów, gdyż od najmłodszych lat jesteśmy zaznajamiani z tą tematyką. Na plakatach pojawiły się ciekawe hasła i stwierdzenia.

  Jak odmawiać – niektóre propozycje:

  ~ zerwać kontakt z osobami biorącym narkotyki,
  ~ odłączyć od osób palących, nie słuchać namawiania,
  ~ szukać własnych zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu,
  ~ zdać sobie sprawę z konsekwencji
  ~ poprosić o pomoc kogoś dorosłego.


  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Realizacja zadania 6

  -------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Realizacja zadania 7 - 'Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność'  To zadanie było realizowane przy udziale pracowników Collegium Medicum oraz przedstawiciela Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
  Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o tym, jak łatwo każdy z nas może utracić życie lub zdrowie oraz o tym, że osoby niepełnosprawne potrzebują naszej pomocy, ale powinniśmy wiedzieć, jak pomagać, żeby nie urazić.

  Oto niektóre opinie uczestników:

   Wczorajsze spotkanie nauczyło mnie, aby uważać na byle błahostki, bo można zrobić sobie wielką krzywdę, która może trwać do końca życia. Wiem teraz jak pomóc niepełnosprawnym oraz to ze nie wolno nikogo popychać. Remigiusz

   Nauczyłam się, że mogę pomóc osobie niepełnosprawnej, ale żeby zrobić to mądrze warto ją o to zapytać, czego od nas oczekuje. Paulina

   Uważam, że dzięki temu spotkaniu dowiedziałem się, że nie każdy niepełnosprawny jest taki sam. Wiem teraz jak patrzeć na takich ludzi i jak im pomagać. Damian


  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Realizacja zadania 8 - 'Nie jesteś sam'  Braliśmy udział w zajęciach, podczas których mogliśmy dostrzec różnorodne postawy i zachowania ludzkie.
  Szczególnie przyjrzeliśmy się problemowi samotności z powodu trudnej sytuacji naszych kolegów i osób z najbliższego środowiska.
  Dowiedzieliśmy się również, gdzie szukać pomocy i jak ją okazywać.


  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Realizacja zadania 9 - 'Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia'  Po co jest prawo?
  Dla kogo są przepisy prawa?
  Dlaczego należy prawo przestrzegać?


  Na takie i podobne pytania szukaliśmy odpowiedzi realizując zadanie 9 podczas zajęć w klasach ze swoimi wychowawcami. Poznaliśmy różne akty prawne, których należy przestrzegać. Zostaliśmy również zapoznani z konsekwencjami łamania prawa. Tematyka zajęć prowokowała do stawiania pytań, powodowała sprzeczności i polemiki.

  Ciekawym zadaniem na zakończenie było polecenie zredagowania dziesięciu punktów prawa regulującego wzajemne relacje oraz kary, które należałoby stosować za nieprzestrzeganie.


  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Realizacja zadania 10 - Konkurs  W ramach programu działań ”Bezpieczna szkoła” został zrealizowany w naszej szkole konkurs.
  Mogliśmy wybierać spośród trzech tematów :

  1. Kibole, blokersi – jak nie dać się wciągnąć w złe towarzystwo
  2. Pomagam innym
  3. Dobre maniery w szkole

  i dwóch form przekazu:

  - film nakręcony telefonem komórkowym lub
  - prezentacja multimedialna.

  Klasy mogły oddawać więcej niż jedną pracę.


  -------------------------------------------------------------------------

  Na  początek stronyBezpieczne wakacjeGalerie zdjęć

Życie szkoły

W OBIEKTYWIE

P. K. JAROCKIEGO


----------------------

WYDARZENIA
druga galeria

Bydgoskie Granty
Oświatowe

Innowacje
Pedagogiczne


Projekty
edukacyjne


Wejdź na ....

ZDOBYLIŚMY

CERTYFIKATY :
KONKURS
na szkolną witrynę


W lutowej akcji osiągnęliśmy pierwszy wynik w kraju - 4518 głosów.


Copyright © Gimnazjum 16 w Bydgoszczy 2005
Tomasz Leszczyński i Anna Mackiewicz - nauczyciele Gim 16