Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Oswoić polski
LA dla każdego
Kyokushin Karate
REKRUTACJA

OBJAŚNIENIE

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowaliśmy dwa osobne systemy.

Do pierwszego systemu prowadzi przycisk z lewej strony – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą nową 8-letnią szkołę podstawową. Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze niebieskim.

 

2) Wniosek o przyjęcie do szkoły będący wydrukiem wygenerowanym przez system ze strony
http://bydgoszcz.edu.com.pl                                                                                                                           
należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w terminie  od 13 maja 2019 do 17 czerwca 2019 (do godziny 15.00).

KONTO W SYSTEMIE REKRUTACJI ZOSTANIE DLA CIEBIE TĄ DROGĄ UTWORZONE.  
Abyś mógł ponownie zalogować się w systemie zapamiętaj swoje HASŁO i przypisany  przez system LOGIN. 
Pamiętaj! Masz możliwość wyboru trzech szkół i dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach. Wygenerowane podanie z systemu zanosisz do szkoły pierwszego wyboru, czyli szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu twojej listy preferencji, podpisane przez Kandydata i jego Rodzica/Opiekuna Prawnego.

Przed przystąpieniem do generowania wniosku pamiętaj, aby przygotować: mail (tą drogą Kandydat uzyska  potwierdzenie założonego konta oraz możliwość odzyskania hasła), numer PESEL, a w zakładce czwartej (tzw. czwartym kroku)  pod nazwą drukowanie, koniecznie odpisz Login, który system Tobie przydzieli.

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pozwoli Ci być na bieżąco z kalendarzem rekrutacji.

3) KANDYDAT SAM WPISUJE SWOJE OSIĄGNIĘCIA DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NABORU NA PODSTAWIE OTRZYMANEGO ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM ORAZ ZAŚWIADCZENIA  O WYNIKACH EGZAMINU – 21 czerwca 2019 r.

4) Kandydat  lub Rodzic/Opiekun Prawny dostarcza do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa 
i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu – od 21 czerwca 2019 r. (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o przyjęcie do szkoły, będące wydrukiem wygenerowanym przez system ze strony internetowego wspomagania rekrutacji, potwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata  i rodzica (prawnego opiekuna).
2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum.
3. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalisty.
4. Zaświadczenia oryginalne o osiągnięciach ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, które umożliwią skorzystanie z dodatkowych uprawnień. 
Laureaci konkursów przedmiotowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych składają oryginał dokumentu, potwierdzający uzyskany tytuł.WAŻNE TERMINY

1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych – 11 lipca 2019 r. godzina 12.00
2. Kandydaci umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia -    od 11 lipca 2019 do 15 lipca 2019 do godz. 15.00 
 składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalisty, potwierdzające wolę podjęcia nauki w przydzielonej szkole i pobierają skierowanie na badania lekarskie (technikum i szkoła branżowa). 
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych – 16 lipca 2019 r. godz. 12.00

4. Jeśli Kandydat  nie zostanie nigdzie przyjęty, weźmie udział w rekrutacji uzupełniającej.UWAGA

W przypadku wyboru szkoły przez Kandydata, w których przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych (szkoły sportowe i szkoły dwujęzyczne) – obowiązuje złożenie wniosku o przyjęcie w terminie od 13 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych  - od 27 maja 2019 do 4 czerwca  2019 r.