Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Zdolni znad Brdy - oferta na styczeń

08.01.2020, godz. 10:00

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych. Trzecie warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Spotkanie zatytułowane „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” odbędzie się w sali nr 53 (parter) w Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27.

Istotą wydarzenia jest wsparcie uczniów w zakresie metod oraz technik uczenia się i twórczego myślenia.Na warsztatach uczniowie nauczą się korzystać z wielu sposobów wspomagających efektywne i szybsze uczenie się. 

Zajęcia poprowadzą Katarzyna Tłok i Edyta Szott – pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.

Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny dydaktyczne.

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 osób.

Przyjmowane są tylko zorganizowane grupy z opiekunem z danej szkoły.

Zgłoszenia osób, grup prosimy kierować do 20 grudnia 2019 r. do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. kom. 533 18 23 26.

21.01.2020, godz. 11:00

„Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” – konferencja naukowa dla uczniów zdolnych

Tematyka spotkania: język polski, literatura polska i historia.

Motyw przewodni: Bydgoszcz według poetów, literatów, historyków.

Odbiorca: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII SP) i szkół ponadpodstawowych.

W ramach konferencji odbędą się:                                   

· prezentacje dorobku naukowego uczniów - laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych z wiodących szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy.

·prelekcje wygłaszane przez pasjonatów, badaczy nauk humanistycznych, którzy swymi wystąpieniami zachęcą młodzież do poszerzania wiedzy i dążenia do sukcesu.

Na konferencje przyjęli zaproszenie wykładowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek prof. UKW - Wydział Literaturoznawstwa, wygłosi referat pn. „Bydgoszcz w oczach poetów” oraz dr Katarzyna Barbara Grysińska-Jarmuła – Wydział Historyczny, która zaprezentuje temat pn. „Bydgoszczy długa droga do niepodległości”. 

Konferencja naukowa organizowana jest przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy” a odbędzie się w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 27.

Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny zegarowe.

Zgłoszenia do 16 stycznia 2020 r. prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 533 18 23 26.

Uwaga! Obowiązuje kolejność zgłoszeń.