Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Bezpieczne ferie - garść ważnych informacji
 • Nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych;
 • W czasie zjeżdżania zachowujemy bezpieczną odległość między sankami;
 • Nie doczepiajmy sanek do samochodu;
 • Rzucając się śniegiem nie łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujemy w twarz drugiej osoby;
 • Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie;
 • Nie pzrebiegajmy przez ulicę, nie pzrechodźmy w miejscach niedozwolonych;
 • Bądźmy widoczni na drodze;
 • Nie strącajmy zwisających z dachów sopli;
 • Pamiętajmy o zdrowym odżwywianiu;
 • Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze;
 • W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną;
 • Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny;
 • Unikajmy kontaktu z osobami chorymi;
 • W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza.

PSSE w Bydgoszczy radzi również, by rodzice zwrócili uwagę na możliwość eksperymentowania z wszelkimi używkami, w tym z dopalaczami, zagrażającymi zdrowiu i życiu. Zachęca aby wnikliwie zapoznali się z ofertą organizatora - rejestracja w kuratorium, wyżywienie, kwalifikacje kadry, zabezpieczenie opieki medycznej. 

Ponadto, nie można zapomnieć o przekazaniu organizatorowi ważnych informacji dotyczących dziecka, tj. przyjmowanych leków, alergii, itp. Ważne jest również by rodzic dokładnie wypełnił kartę kwalifikacyjną  uczestnika wypoczynku - dokładne dane adresowe, telefony kontaktowe. 

PSSE przypomina, że problemy związane z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci i młodzieży w miejscu wypoczynku należy zgłaszać do właściwych terenowo stacji sanitarno-epidemiologicznych.