Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Projekt "Przyjazna szkoła"

Nasi uczniowie z klasy 8c biorą udział w projekcie „Przyjazna Szkoła”, który jest programem realizowanym przez toruńską Fundację Emic w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!” realizowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Jest to program skierowany do szkół, do których uczęszczają uczniowie z doświadczeniem migracyjnym. Program ma celu wsparcie procesu integracji w społeczności szkolnej. Ideą jest m.in. kształtowanie postaw otwartych na różnorodność kulturową, zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienie ich kompetencji niezbędnych podczas konstruowania projektu uczniowskiego oraz akcji oraz zachęcenie społeczności szkolnej do zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat migracji i uchodźctwa.

W ramach projektu odbyły się już warsztaty dla klasy dotyczące migracji, seminarium dla grupy uczniów odpowiedzialnych za projekt oraz dla wychowawcy. 

Obrazy: em.png  Obrazy: psz4.jpg