Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Świąteczny eTwinning

Projekt zatytułowany „Christmas is just around the corner 2” jest drugą edycją projektu eTwinning i realizowany jest od 1 grudnia 2020. Ma na celu uatrakcyjnienie treści edukacyjnych poprzez wybór tematu zintegrowanego z podstawą programową z kilku przedmiotów nauczania: język angielski, język niemiecki, muzyka, plastyka, religia, informatyka; podkreślenie, że nauka języków i komunikowanie się w różnych językach umożliwia upowszechnianie różnorodności kulturowej oraz wzajemne zrozumienie; poszerzenie wiedzy dzieci na temat tradycji i zwyczajów świąt Bożego Narodzenia w innych krajach europejskich; dzielenie się zwyczajami związanymi ze świętami poprzez śpiewanie piosenek świątecznych i wysyłanie kartek pocztowych z życzeniami świątecznymi; poszerzenie słownictwa w języku angielskim z zakresu tematyki świątecznej; doskonalenie umiejętności pracy zespołowej; podniesienie kompetencji informacyjno- komunikacyjnych zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. W projekcie biorą udział: szkoła z Polski, szkoła z Litwy, Macedonii Północnej i Portugalii. Koordynatorem projektu jest szkoła polska. W projekcie zaplanowano i zrealizowano następujące działania: wykonanie interaktywnych kartek świątecznych i ozdób świątecznych; nagranie piosenki na koncert świąteczny; sporządzenie listy wskazówek, jak spędzać święta w czasie pandemii. Wszystkie szkoły wykonują zaplanowane działania, współtworząc bezpieczną platformę – TwinSpace.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Naszej zabawie:

Link do wersji polskiej:

https://quizizz.com/join?gc=14021460

lub przez joinmyquiz.com  kod 428514

Link -wersja angielska, klasy starsze

https://quizizz.com/join?gc=27626324

i klasy 1-4

https://quizizz.com/join?gc=09800532

Zobacz prace świąteczne uczniów: https://trello.com/b/YUz0IE7M/christmas-ornaments