Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Oswoić polski
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Informacja o obiadach
NewsyWPŁATY NA OBIADY

Listopad 2017
21 x 3,50 = 73,50 zł
BARDZO PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA POSIŁEK DZIECI
DO DNIA 10-tego KAŻDEGO MIESIĄCA
koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

dane do wpłaty:
Bank Pekao S.A O/Bydgoszcz ul.Trybunalska 2
78 12 40 6452 1111 0010 7498 5664
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Unii Europejskiej
ul.Kombatantów 2, Bydgoszcz
Dane dziecka : imię nazwisko, klasa i num.obiadowy
oraz za jaki miesiąc dokonywana jest płatność.
W razie absencji dziecka zgłaszamy do godz.9.00 informację do Intendenta szkoły osobiście lub telefonicznie pod num. telefonu 52 361-03-22 lub 52 361-03-38.

DOKONUJĄC WPŁATY WPISUJEMY:
• dane dziecka
• adres zamieszkania
• nr obiadowy
• adres i numer placówki
• kwotę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

Odliczenia za nieobecność dziecka na obiadach,
dokonujemy tylko po uprzednim zgłoszeniu do intendenta.


AKTUALNY JADŁOSPIS