Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Informacje dla rodziców i opiekunów

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE!

DRODZY UCZNIOWIE!

 

 

Informujemy, że 1 września 2021 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.

               Pamiętajmy, że w roku szkolnym 2021-2022 pracujemy i uczymy się w reżimie sanitarnym w związku z sytuacją epidemiologiczną, według procedur obowiązujących w naszej szkole zgodnych z wytycznymi MZ, MEiN, GIS, uwzględniających najważniejsze zasady bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych, wietrzenie.

Jeśli pogoda dopisze, uroczysta inauguracja roku szkolnego dla poszczególnych klas odbędzie się na boisku szkolnym według następującego planu:

-klasy 7-8 zapraszamy na godzinę 8.00,

-klasy 4-6 zapraszamy na godzinę 9.00,

-klasy 1-3 zapraszamy na godzinę 10.00.

Uczniowie klas pierwszych i ich rodzice, po rozpoczęciu roku szkolnego na boisku szkolnym przez Panią Dyrektor Elżbietę Śmigielską, udadzą się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych. Chcemy również poinformować, że tego dnia odbędzie się pierwsze zebranie rodziców i opiekunów pierwszoklasistów z wychowawcami klas.

Uczniowie klas II-VIII, po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego na boisku, wchodzą do szkoły pod opieką wychowawców klas i bez osób sprawujących opiekę. Udają się wraz z nauczycielami do wyznaczonych sal dydaktycznych według harmonogramu załączonego  poniżej.

Przypominamy, że ostateczny termin zapisania dzieci do świetlicy szkolnej upływa z dniem 1 września 2021 r. Wnioski przyjmowane będą     od 27 sierpnia do 1 września do godziny 12.00. Odpowiednie dokumenty do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej szkoły, papierowe wersje będą również dostępne przed wejściem głównym do szkoły. Wypełnione zgłoszenie prosimy odsyłać na adres: intendentsp46@gmail.com lub wrzucić do skrzynki kontaktowej znajdującej się obok wejścia głównego. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracy świetlicy, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica.

Prosimy Państwa o systematyczne śledzenie strony internetowej szkoły oraz informacji przekazywanych przez dziennik elektroniczny.