Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
LA dla każdego
Kyokushin Karate
„Sportowy Zawrót Głowy”.

​​​​​​Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 

Doradcy metodyczni przedmiotu WF w MOEN Bydgoszcz serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na seminarium pod nazwą „Sportowy Zawrót Głowy”.

 

Termin spotkania środa 20.10.2021r. o godz. 16/00 na platformie MS Teams.

Link do spotkania poniżej:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTAxZTQ1MDEtZGE5Ny00OTQ1LTgzMGMtNzU3NjBkZGMxODE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e3704c1b-417d-467b-87d8-f766ec30c23a%22%2c%22Oid%22%3a%22ebdd57a8-442a-4a97-bce3-faf9eeb7544b%22%7d