Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Together we are Europe!

Właśnie zakończyliśmy realizację projektu eTwinning „TOGETHER WE ARE EUROPE”.

Był to projekt, w którym uczestniczyło 5 szkół partnerskich z Finlandii, Hiszpanii, Włoch, Turcji i Polski. Projekt realizowany był od września 2021 do czerwca 2022. Koordynatorkami projektu w naszej szkole były panie: Grażyna Wojtach i Paulina Kamińska. Uczestnicząc w tym projekcie daliśmy szansę naszym uczniom komunikować się z rówieśnikami z innych krajów europejskich, poprawiliśmy ich umiejętności językowe i nauczyliśmy ich patrzenia na własną kulturę z perspektywy bycia częścią społeczności europejskiej. W projekcie zaplanowaliśmy wykonanie wspólnych zadań, dzieliliśmy się wiedzą i spotykaliśmy się online na platformie Teams. Projekt dotyczył spraw bliskich naszym uczniom, takich jak: życie w domu, szkole, formy spędzania czasu wolnego, moje miasto i kraj, nasze tradycje, a także innych treści, które były zintegrowane z treściami nauczanymi w szkole. W naszej szkole w projekcie uczestniczyła klasa 7a i 8a.