Szkolny bookcrossing
Linia Dzieciom
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Będziemy kibicować - MŚ U20 BYDGOSZCZ 2019

Uwaga uwaga .... MAMY JE DLA WAS :) 

Obrazy newsów: u20_2019.jpeg

Dla Wszystkich którzy chcieli obejrzeć ZDOBYLIŚMY darmowe bilety na zawody piłki nożnej w ramach Mistrzostw Swiata w Piłce Nożnej U20 :) .

Szczegóły odbioru biletów już wkrótce ... K.F i T.L 


Czar dwóch kółek 2019 wazna informacja

W związku z bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w dniu dzisiejszym . Zawody "CZAR DWÓCH KÓŁEK" zostały przeniesione na dzień 28.05.2019r (godziny rozgrywania zawodów niezmienne) 

Obrazy newsów: gwiazda1506.jpeg


Pedagog szkolny informuje

Pedagog szkolny informuje,że w dniu 16.05.2019r. od godziny 8:00 
rozpoczyna się rekrutacja na półkolonie letnie.

Zapisy w gabinecie pedagoga szkolnego.

Rodzic przychodzi z wypełnioną karta kwalifikacyjną.

Kartę tę można uzyskać z serwisu:  Oficjalny Serwis Bydgoszczy

Nr konta do wpłaty 60,00 zł na półkolonie


78 1240 6452 1111 0010 7498 5664


Opłata za półkolonie letnie może być regulowana na wskazane konto w 
dniach od 1 czerwca do 5 czerwca 2019r.
,,Bydgoskie półkolonie 2019”

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Programu ,,Bydgoskie półkolonie 2019”

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach projektu ,,Bydgoskie półkolonie 2019” jest prowadzony zgodnie z art. 92a i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 poz. 452).

2. Organizatorami wypoczynku w ramach projektu „Bydgoskie półkolonie 2019” są: Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA’’ ,Pałac Młodzieży, MDK nr 1, MDK nr 2, MDK nr 4, MDK nr 5.

3. Półkolonie realizowane są w placówkach oświatowych, w okresie wakacji letnich, w ramach tygodniowych turnusów trwających od poniedziałku do piątku w miejscach i terminach określonych w załączniku nr 1.

4. Opieka w ramach półkolonii zapewniona jest w godzinach 8.00 – 15.00. Uczestnik w czasie

pobytu otrzymuje drugie śniadanie i obiad.

5. Półkolonie organizowane są dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych do 13 roku życia. W ramach „Bydgoskich półkolonii 2019” uczestnik może skorzystać maksymalnie z dwóch turnusów. Warunkiem uczestnictwa jest legitymacja szkolna wystawiona przez bydgoską szkołę podstawową.

6. Półkolonie finansowane są z budżetu Miasta Bydgoszczy. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia kosztów wyżywienia w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus oraz wyposażenia dziecka w Bydgoską Kartę Miejską uprawniającą do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej. Uczniowie, którym przyznano stypendium szkolne, uchwałą RMB z 1 marca 2018r. mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W tym celu muszą zakodować bilet uprawniający do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej Bydgoskiej Karcie Miejskie (zgłaszając się w Punkcie Obsługi Klienta ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a w godzinach 7.00-17.00 z ważną legitymacją szkolną oraz oryginałem decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego).

7. Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

8. Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej (w formie elektronicznej ze strony internetowej Miasta, placówki lub w formie papierowej z sekretariatu placówki) i wypełnienie jej przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionego dokumentu do sekretariatu wybranej placówki organizującej półkolonie (wykazane w załączniku nr 1) w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019r. w godzinach pracy sekretariatu placówki. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

10. Grupa zostanie utworzona w przypadku dokonania pełnego naboru zgodniez obowiązującymi przepisami.

11. Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w „Bydgoskich półkoloniach 2019” zostaną opublikowane w placówkach, do których zostały zgłoszone dzieci w terminie 31 maja 2019r. o godzinie 12.00.

12. Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł. za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019r. na konto bankowe wskazane przez placówkę, w której składa kartę kwalifikacyjną. Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

13. Listy przyjętych zostaną opublikowane w placówkach, do których zostały zgłoszone dzieci, poweryfikacji opłat, tj. w dniu 10 czerwca 2019r., o godzinie 12.00.

14. Administratorem danych osobowych dla projektu „Bydgoskie półkolonie 2019” są odpowiednio: Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA’’ , Pałac Młodzieży, MDK nr 1, MDK nr 2, MDK nr 4, MDK nr 5.


Mistrzostwa Świata FIFA U20 POLSKA 2019

W związku z Finałowym Turniejem Mistrzostw Świata w Piłce nożnej Polska U20 na stadionie Bydgoskiego Zawiszy nauczyciele WF ( Filarski,Leszczyński) w SP46 zbierają immienne listy uczniów wraz z nazwiskami opiekunów którzy sa zainteresowanni meczami .

Wspólnie z uczniami wybraliśmy dwa mecze : Panama-Francja (28.05.2019 g.18) oraz ostatni mecz 1/8 finału (4.06.2019) godzina 17.30.

Prosimy do jutra 15.05.2019 potwierdzić  za pomocą dziennika elektronicznego potwierdzić udział w obejrzeniu wydarzenia sportowego do godziny 20.00(ponieważ do 16.05.2019 trzeba wysłac listę imienna do wydziału)

I mecz zapisy Karol Filarski

II mecz Tomasz Leszczyński 


Test kompetencji - ważne informacje

Informujemy, że wyniki testu kompetencji do klasy VII dwujęzycznej będą dostępne 27.05.2019r w sekratariacie szkolnym .


Euroweek – przygoda, o której nie zapomnimy!

Euroweek – przygoda, o której nie zapomnimy!

 

W dniach od 13 do 17 kwietnia, uczniowie z klas 5a i 6a wzięli udział  w międzynarodowych warsztatach Euroweek.

Spędziliśmy pięć dni w malowniczej, niewielkiej miejscowości Różanka (oddalonej o 14 km od Bystrzycy Kłodzkiej).

Każdego dnia spotykaliśmy się z wolontariuszami, m.in. z Meksyku, Kolumbii, Indonezji, Turcji, Wietnamu, którzy prowadzili zajęcia warsztatowe. Ćwiczyliśmy język angielski, wykazywaliśmy się kreatywnością, odkrywaliśmy talenty aktorskie, integrowaliśmy się
i przede wszystkim doskonale się bawiliśmy.

Oprócz tego spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu i codziennie mieliśmy zajęcia taneczne, które skutecznie rozładowywały naszą energię.

Euroweek to praktyczna nauka języka, otwartość i kreatywność. Pracowaliśmy w różnych grupach, aby odnaleźć swoją rolę w czasie pracy zespołowej i zbudować relacje między uczestnikami spotkania.

Wyjazd odbył się z inicjatywy Pani Pauliny Kamińskiej. Opiekunami grupy były Panie: Katarzyna Hojan i Agnieszka Bulińska.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to nie ostatnia przygoda
z Euroweekiem.


Czar dwóch kółek 2019

Informujemy ,że dnia 16.05.2019 odbędzie się impreza " Czar dwóch kółek" ( zawody rowerowe ) na stadionie Gwiazdy ul .Bronikowskiego 45 w godzinach 10-14.

Uczniowie roczników 2011-2009 rozgrywają zawody eliminacyjne od godziny 10.00(numeery starrtowe wydawane będą od godziny 9.00-930) , natomiast uczniowie roczników 2008-2006 rozpoczynają zawody od godziny 12..(numery startowe będa wydawane od 11 do 11.30)

 

Każdy zawodnik przychodzi na zawody ze swoim opiekunem prawnym ze sprawnym rowerem i sztywnym kaskiem ochronnym oraz aktualną legitymacją szkolną .

Zgody na start w zawodach będa wydawane od dnia 7.05.2019 do 8.05.2019 u Pana Karola Filarskiego.

Wszystkie zgody trzeba dostarczyć do czwartku 9.05.2015(RANO) do PANA KAROLA FILARSKIEGO  


Dziękujemy

 

Nauczyciele biorący udział w strajku bardzo dziękują Rodzicom i Uczniom za okazane wsparcie i wyrozumiałość.
(Przypominamy, że zajęcia dydaktyczne w naszej szkole rozpoczynają się 6 maja).

 

Obrazy newsów: dziekujemy.png


Przypominamy ..

Drodzy rodzice . Przypominamy iż w naszej szkole dni 29.04 , 30.04 oraz 2.05 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych . 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych od dnia 06.05.2019r


Informacja o obiadach

Rodzice dzieci uczęszczających na obiady zobowiązani są do uregulowania oplaty za m-c kwiecien 2019 w wysokości 17,50. RODZICE  którzy uregulowali wyższą kwotę będą mogli odliczyć w miesiącu maju.