Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
"Matematyka Anglika"

 

22 marca w naszej szkole odbył się kolejny finał konkursu "Matematyka Anglika". Uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe w języku angielskim. Następnie finaliści zagrali w ciekawe gry matematyczne. Po przerwie przeznaczonej na słodki poczęstunek wręczyliśmy dyplomy i nagrody. Nagrody w konkursie ufundowała Rada Osiedla Kapuściska oraz Rada Rodziców SP 46.
Oto wyniki konkursu:
I m-ce Damian Lubarski - SP 60
II m-ce Antonina Gilewska - SP 40
III m-ce Adam Woźniak - Państwowy Zespół Szkół Muzycznych
III m-ce Aleksander Dąbrowski - SP 60
wyróżnienia:
Zofia Kołowacik - Państwowy Zespół Szkół Muzycznych
Katarzyna Redloch - SP 60
Tymon Paichert - SP 46
Michał Błażejewski - SP 46
Gratulujemy!

 


" Przysłowia według poligloty"

Zwycięzcy międzyszkolnego  konkursu " Przysłowia według poligloty" zorganizowanego przez SP 57 w Bydgoszczy.

1 miejsce Adrianna Pawelec 8a
2 miejsce Julia Kupisiak 8a
3 miejsce Igor Lisiecki 7c


Wyróżnienia dla Wiktorii Maćkowiak  8a i Adrianny Pawelec 8a


Rekrutacja do klas dwujęzycznych w roku szkolnym 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

w Szkole Podstawowej nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy w roku szkolnym 2019/2020

 

 

        &1 PODSTAWY PRAWNE

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające — Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

         &2 KRYTERIA REKRUTACJI

  1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy::

a)         otrzymali promocję do klasy VII;

b)         uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

  1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 2, niż liczba miejsc w oddziale dwujęzycznym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)         wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt a;

b)         świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do oddziału dwujęzycznego klasy VII może uzyskać maksymalnie 47 pkt.
  2. Kandydat może otrzymać punkty za:

a)         sprawdzian predyspozycji językowych — maksymalnie 40 pkt.

b)         świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem — 7 pkt.

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)         wielodzietność rodziny kandydata;

b)         niepełnosprawność kandydata;

c)          niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)           samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)         objęcie kandydata pieczą zastępczą.


„Miłośnicy czterech łap" - w drugim semestrze

W drugim semestrze „Miłośnicy czterech łap” uczestniczą w warsztatach, które maja za zadanie stymulować dłoń, a w przypadku ucznia sprawna dłoń jest nieodzowna. Przy okazji uczestnicy zajęć wykonują szereg  zadań, które w praktyce mogą być wykorzystane na festynach: malowanie buziek dzieci motywami zwierzęcymi, skręcanie balonów, ponadto działania z masami plastycznymi oraz szkolenie psa metodami pozytywnymi. Oto efekty naszych działań, zajrzyj koniecznie…..

Obrazy newsów: kwiat.jpgObrazy newsów: pies_balon.jpg

Zapraszamy do GALERII


UBEZPIECZENIA

NUMER POLISY  UBEZPIECZENIA DZIECI SP46

 

908561247755


 


Fotograf w szkole

W dniu  06.03.2019r. o godzinie  8:00  będą robione zdjęcia klasowe .


SUKCES, SUKCES

 

Informujemy, że dwójka spośród naszych uczniów została laureatami KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Nina Kosman z klasy 8a

Jagoda Luchowska z klasy 8a

Gratulujemy

 


"Medycyna na szóstkę"

Miło nam poinformować, że do etapu finałowego Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego "Medycyna na szóstkę" pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty zakwalifikowała się Aleksandra Stocka z klasy 8a. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!!! Laughing


GENERAŁ ALEKSANDER KRZYŻANOWSKI WILK - KONKURS MIĘDZYSZKOLNY 2019 r.

Obrazy newsów: wilk_.jpg  18 lutego , w budynku Gimnazjum nr 16 , odbyła się IX edycja konkursu międzyszkolnego .Jeden z wyklętych "Generał Aleksander Krzyżanowski Wilk". Jego organizatorem, od dziewięciu lat, jest p. Alicja Jastrzębska. Konkurs odbywa się przed obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Uczniów do konkursu mobilizowali p. Jarosław Jamuła i p. Alicja Jastrzębska .
W tym roku szkolnym w zmaganiach udział wzięli uczniowie szkół: SP nr 56, SP nr 46, 
Gimnazjum nr 20, Gimnazjum nr 16. 
Startowało 14 dwuosobowych zespołów 28 uczniów.
Wyniki najlepszych:

I miejsce KACPER HAFTKOWSKI I JĘDRZEJ MOLSKI SP nr 46 69 pkt. ( na 76 max. ) - 91%

II miejsce EMILIA TYBORSKA I ZUZANNA WIECZOREK G.16 64 pkt. - 84%

III miejsce LENA JAKUBOWSKA I ZUZANNA KOSTECKA SP nr 56 60 pkt. - 79%

 

 

GRATULACJE!!!!!!


REKRUTACJA do KLAS I na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas pierwszych rok szkolny  2019/2020

logowanie: bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

od 20.02.2019 do 13.03.2019

Dziecko z rejonu - rekrutacja obwodowa - drukujemy zgłoszenie

Dziecko spoza rejonu - rekrutacja poza obwodem - drukujemy wniosek + 
stosowne oświadczenia

Klasa z rozszerzonym językiem angielskim :

logowanie  od  20.02.2019 do 13.03.2019r. 

Decydujące  są wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych / test 
zaliczeniowy / .

Należy zapamiętać hasło logowania .

Prosimy o zgłaszanie w szkole rejonowej dzieci,które rozpoczną naukę w 
szkołach niepublicznych  w innym mieście  lub z zagranicą .


„KATALIZATOR 2019” - WYNIKI

POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY

„KATALIZATOR 2019”

Eliminacje szkolne  - wyniki

 

I miejsce  Łukasz Ligman VIII c

II miejsce Kacper Haftkowski VIII c

III miejsce Jakub Śmigielski VIII a

Gratulujemy zwycięzcom etapu szkolnego i życzymy powodzenia  w kolejnych etapach Powiatowego Konkursu Chemicznego Katalizator 2019


 

 

 

Obrazy newsów: szkl_kon_katalizator_2019.jpg