Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
BIP
Edu(R)Ewolucja
Szkolny bookcrossing
Edu(R)ewolucja - Robociaki
Edu(R)ewolucja - z gliny ulepione
Linia Dzieciom
LA dla każdego
Technologie
Taekwondo
Kyokushin Karate
Doradztwo zawodowe

W naszej szkole zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają się w klasach 7 i 8 (po 10h). Podczas lekcji realizujemy program, który został zainspirowany założeniami dokumentu opracowanego pod redakcją Anny Pregler oraz książkami z cyklu: „Chcę być kimś” Michała Zawadki.

1. Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

2. W programie uwzględniono:

- Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

- Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

- Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

- Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

Ścieżka kariery absolwenta szkoły podstawowej

Obrazy: sciezka.png

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej https://mapakarier.org/, na której można poznać zawody oraz ciekawostki związane z planowaniem kariery.