Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Bookcrossing

Obrazy: zaczynamy.jpeg

Zaczynamy!

Nasz cel:

- promowanie czytelnictwa wśród całej społeczności SP 46;

- kształtowanie czytania ze zrozumieniem;

- "książka zamiast telefonu"

Dobra książka, czyli jaka?

Warto zapoznać się z kryteriami opracowanymi przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Dobra literatura dla dzieci powinna wspierać zdrowy rozwój dziecka we wszystkich wymiarach: emocjonalnym, poznawczym, intelektualnym, społecznym, kulturalnym i moralnym. Książki dla dzieci powinny służyć:

- nauce języka i myślenia: przyczynowo - skutkowego, logicznego, krytycznego, abstrakcyjnego;

- rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, w tym empatii i poczucia własnej wartości;

- poszerzaniu wiedzy;

- rozwijaniu umiejętności społecznych  i postaw prospołecznych;

- doskonaleniu dobrej komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów;

- wspieraniu zainteresowań i otwartości na świat;

- uwrażliwianiu na piękno słowa;

- budowaniu potrzeb kulturalnych;

- rozwijaniu poczucia humoru oraz dobrego smaku;

- wzmacnianiu prawego charakteru i najlepszych cech dziecka.

Do głośnego czytania dzieciom warto wybierać książki:

- skierowane do dziecka, zrozumiałe i ciekawe dla niego;

- dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju;

- sensowne - o czymś istotnym dla dziecka lub uczące czegoś ważnego;

- napisane lub tłumaczone poprawnym i pięknym językiem;

- uczące racjonalnego myślenia;

- przynoszące rzetelną wiedzę;

- kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata;

- rozwijające poczucie humoru, także abstrakcyjnego;

- rozwijające dobry smak, oferujące rozrywkę na wysokim poziomie;

- rozwijające wrażliwość estetyczną;

- niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, zwierząt, przyrody, kraju, uznanych norm społecznych i sprawiedliwego prawa;

- niosące jednoznaczny i pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań, odcinające się od: akceptowanych często postaw nieuczciwości (jak ściąganie, zabieranie cudzych rzeczy), przemocy jako sposobu rozwiązywania problemów lub przejawu dominacji, nękania i wyśmiewania innych, cwaniactwa, łamania norm - postaw, które ranią ludzi i przynoszą społeczne straty; dyskryminacji i szkodliwych stereotypów związanych z rasą, narodowością, wiekiem, wiarą, płcią (np. że dziewczęta nie umieją myśleć, a ich rolą jest podobać się innym, że chłopcy mają być twardzi i niewrażliwi, ich niekulturalne i nieodpowiedzialne zachowania są akceptowane „bo są chłopcami” itp.)

Książki, po które warto sięgnąć:

Złota lista książek