Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Realizowane projekty

Przyjazna Szkoła

„Przyjazna Szkoła” to program realizowany przez Fundację Emic w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!” realizowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Jest to program skierowany do szkół, do których uczęszczają uczniowie z doświadczeniem migracyjnym. Program ma celu wsparcie procesu integracji w  społeczności szkolnej.

Ideą programu edukacyjnego jest: 

 • zachęcenie społeczności szkolnej do zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat migracji i uchodźctwa; 
 • integracja migrantów i migrantek z resztą społeczności szkolnej; 
 • kształtowanie postaw otwartych na różnorodność kulturową; 
 • zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienie ich kompetencji niezbędnych podczas konstruowania projektu uczniowskiego oraz akcji. 

W ramach programu edukacyjnego uczniowie i uczennice dowiadują się: 

 • jakie są powody migracji ludzi na świecie; 
 • z jakich krajów cudzoziemcy i cudzoziemki przyjeżdżają do Polski; 
 • jakie są współzależności na świecie; 
 • w jaki sposób wspierać proces integracji migrantów ze społecznością szkolną; 
 • czym jest projekt uczniowski i jak wygląda jego realizacja.  

Na czym polega zaangażowanie szkoły? 

 • udział grupy projektowej w warsztatach edukacyjnych na temat migracji;
 • realizacji lekcji i/lub zajęć pozalekcyjnych na podstawie scenariuszy Fundacji Emic; 
 • realizacja przez grupę projektową przynajmniej jednej akcji o tematyce migracyjnej oraz projektu uczniowskiego, mającego na celu integrację społeczności szkolnej;
 • udział reprezentantów grupy projektowej w dwóch seminariach organizowanych przez Fundację Emic: wprowadzających oraz podsumowującym.

 XII edycja Akademii Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klas 1-2 przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Jest to największy w Polsce program edukacyjny o tematyce bezpieczeństwa skierowany do uczniów z najmłodszych klas szkół podstawowych w całej Polsce. Program obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Do tej pory w programie wzięło udział łącznie 2 500 000 dzieci. Teraz Nasza kolej!

Uniwersytet dzieci

Uczestniczymy w ogólnopolskich projektach, których organizatorem jest Fundacja Uniwersytet Dzieci. Uczniowie klasy 1a uczestniczą w projekcie „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”. Celem projektu jest odkrywanie przez uczniów praktycznego zastosowania matematyki. Podczas zajęć uczniowie będą ćwiczyć odczytywanie godzin, poznają jednostki miar i wag oraz nauczą się prowadzić obliczenia pieniężne. Uczestnicząc w projekcie rozwiną również umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia.

Projekt czytelniczy „Mała książka – wielki człowiek”

Uczniowie klasy 1a i 1b uczestniczą w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. Dzieci za sprawą specjalnie przygotowanych dla nich książek z serii „Czytam sobie 1 klasa” zgłębiają tajniki czytania.

Leśna skrzynia skarbów

Uczniowie klas 1a i 1b biorą udział w projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów” – XII edycja. Jest to projekt polegający na realizowaniu tematyki leśnej, przyrodniczej i ekologicznej w oparciu o materiały dydaktyczne, które zawiera „Leśna skrzynia skarbów”. Partnerami projektu są: Nadleśnictwo Żołędowo, Miasto Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Kujawsko-PomorskieCentrumEdukacjiEkologicznej. Projekt objęty jest honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Żabi skok

Zacznijmy naprawiać świat małymi, żabimi skokami. Zacznijmy, bo jak nie my to kto? Zacznijmy, bo nie można nie robić nic, jeśli można zrobić choć trochę. Zacznijmy, bo przyszłość planety zależy od najmniejszego nawet działania, zależy od każdego z nas… To główne założenia projektu przyrodniczo-ekologicznego „Żabi skok”, w którym uczestniczą uczniowie klasy 1a. Zachęćmy dzieci do rozejrzenia się po otoczeniu, do wyłonienia problemów ekologicznych nurtujących najbliższe, takie na żabi skok, środowisko dzieci, zachęćmy do ustalenia listy działań i wdrożenia ich w życie. O właśnie ŻABI SKOK!