Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Oswoić polski
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Informator dla klas 8

Uczniowie klas ósmych biorą udział w zajęciach z doradztwa zawodowego. Mogą również spotkać się indywidualnie ze szkolnym doradcą zawodowym. Nasza szkoła realizuje projekt "Zadanie Planowanie", którego celem jest pomoc dla uczniów z klas 7 i 8 w dokonaniu wyboru przyszłej ścieżki kształcenia.

W ramach projektu odbędą się spotkania indywidualne z uczniami (1-2 spotkania), podczas których szkolny doradca zawodowy będzie starał się pomóc w poznaniu mocnych i słabych stron ucznia oraz doradzi w wyborze ścieżki kształcenia po szkole podstawowej.

Żeby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Formularz zgłoszeniowy) i dostarczyć go do sekretariatu lub koordynatora projektu - Agnieszki Bulińskiej (szkolny doradca zawodowy).


O projekcie

Regulamin naboru uczestników

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie