Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Doradztwo zawodowe

Zachęcamy do śledzenia wiadomości dot. ofert bydgoskich szkół ponadpodstawowych. W poniższym padlecie będziemy prezentować informacje o terminach drzwi otwartych oraz profilach szkół z Bydgoszczy. 

Informacje są aktualizowane na bieżąco, więc warto tam zaglądać. Aby zobaczyć treść - kliknij w obrazek poniżej. 

Ósmoklasisto - pamiętaj, że jeśli masz wątpliwości, możesz zgłosić się do szkolnego doradzcy zawodowego - Agnieszki Bulińskiej.  W naszej szkole zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają się w klasach 7 i 8 (po 10h). Podczas lekcji realizujemy program, który został zainspirowany założeniami dokumentu opracowanego pod redakcją Anny Pregler oraz książkami z cyklu: „Chcę być kimś” Michała Zawadki.

1. Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

2. W programie uwzględniono:

- Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

- Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

- Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

- Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.


Ścieżka kariery absolwenta szkoły podstawowej

Obrazy: sciezka.png

Polecamy:

- szkolne Dni Kariery:


- strony, które warto znać i odwiedzać:

Mapa karier

Predyspozycje zawodowe