Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
BIP
Edu(R)Ewolucja
Bydgoski Rok Wolności
LA dla każdego
Technologie
Taekwondo
Kyokushin Karate
Powitanie
Witaj na Stronie SP Nr 46 im Unii Europejskiej w Bydgoszczy z oddziałami dwujęzycznymi
Gala Laureatów

Dnia 13.06.2019 w Auli Auditorium Novum UTP w Bydgoszczy odbyła się Gala Laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. Podczas spotkania zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy uczniom i ich nauczycielom za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Naszą szkołę reprezentowały dwie laureatki konkursu przedmiotowego z języka angielskiego: Nina Kosman i Jagoda Luchowska wraz z nauczycielami: Grażyną Cichocką- Dadzibóg i Piotrem Składanowskim.

Obrazy newsów: img_20190613_112744.jpg

Obrazy newsów: resized_20190613_122522.jpeg


Informacja o półkoloniach

Półkolonie letnie rozpoczynają się:

  turnus  pierwszy 24.06.2019r. godzina 8:00 hol parteru

turnus drugi  01.07.2019r. godzina 8: 00  hol parteru


Ważne informacje - czerwiec 2019

Rodzice uczniów, którzy uzyskali wynik pozytywny w teście kompetencji do klasy siódmej dwujęzycznej proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu potwierdzenia woli, które znajduje się w załączniku.


„Edu(R)Ewolucja”

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI - UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Edu(R)Ewolucja”

w

Szkole Podstawowej Nr 46 im. Unii Europejskiej

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa NAUCZYCIELI w Projekcie nr RPKP.10.02.02-04-0028/18 pn. „Edu(R)Ewolucja”, realizowanym  w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 3. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w 25 szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla których organem prowadzącym jest M. Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 2 627 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 346 nauczycieli  w terminie do 30.06. 2021 r.

 4. Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2019 r. – 30.06.2021 r.

 5. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie nauczyciele uczący w szkołach objętych projektem, będący nauczycielami I i/lub II etapu edukacji.

 

 1. Wybór nauczycieli - uczestników/uczestniczek projektu

 1. Rekrutację nauczycieli przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Szkole Podstawowej Nr 46 w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.

 2. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 46 oraz na stronie internetowej: www.sp46eu w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu.

 3. Wykaz wsparcia realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 46

 1. Szkolenia w zakresie:

 • dydaktyki matematyki,

 • wykorzystania narzędzie TIK w edukacji,

 • programowania i robotyki,

 

 1. Studia podyplomowe w zakresie: Terapia pedagogiczna i socjoterapia.

 1. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest:

 1. osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły, ul. Kombatantów 2 lub u koordynatora szkolnego.

 1. Kryteria formalne:

  1. Nauczyciel uczy w szkole podstawowej objętej projektem.

  2. Nauczyciel I i/lub II etapu edukacji.

 2. Kryteria premiujące:

  1. Chęć podniesienia kompetencji – 1 pkt.

  2. Nauczyciel posiada rekomendacje Dyrektora szkoła – 1 pkt.

  3. Kolejność zgłoszeń.

 3. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół wraz z listą podstawową i rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 4. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 46.

 5. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 6. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Bieżące informacje na temat szkoleń i kursów realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz www.edurewolucja.pl.

 2. Za kontakt z uczestnikami projektu w zakresie szkoleń i kursów odpowiada Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli.
Chwalimy się :)

W piątek podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pani Dyrektor, wraz z reprezentującymi naszą szkołę Agatą Karłowicz i Zuzanną Krzemianowską, odebrała insygnia województwa. To ogromne wyróżnienie oraz sukces dla Naszej Szkoły.

Obrazy newsów: img_20190607_140700793.jpgSportowy Czerwiec - SP46 SPORTEM oddycha

Tradycyjnie w czerwcu SP46 SPORTEM ŻYJE Laughing

Orlikowanie na boiskach , Igrzyska na Kapuściskach oraz uczestnictwo w róznych imprezach sportowych .

Zapraszamy do oglądania zdjęć 


Wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur Matematyczny” 2019

Wynik bardzo dobry:  Klasa 2    BARTOSIEWICZ JULIAN

Wyróżnienia: Klasa 2

DELBOWSKA WERONIKA

CZYZAK OLIWIA

KORDYLEWICZ JAKUB

POPIELARZ NATALIA

BIALKOWSKA OLIWIA

Klasa 4

SEMRAU NIKODEM

BALCER IZABELA

Klasa 5

WROBLEWSKA FAUSTYNA

MICHAL BLAZEJEWSKI

TOMASIK MIKOLAJ

Klasa 7

BLACHA MARIA

Klasa 8

HAFTKOWSKI KACPER

GRATULUJEMY!


UROCZYSTE PODSUMOWANIE LIGI ZADANIOWEJ 2018/2019

7 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie  „ Ligi Zadaniowej”, w której uczestniczyły uczennica klasy 7a Maria Blacha i pani Magdalena Sułacz

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki i Informatyki UMK sprawują patronat nad Konkursem.

W konkursie brało udział 1804 uczniów klas VI i VII z województwa kujawsko- pomorskiego

MARIA BLACHA z klasy 7a  zajęła 3 miejsce

GRATULUJEMY!


I Memoriał Ireny Szewińskiej - zapraszamy na zawody

 

Przed nami I Memoriał Ireny Szewińskiej ! Już 12 czerwca na Stadionie Miejskim in. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy zobaczymy między innymi największe gwiazdy polskiej lekkoatletyki z Halowych Mistrzostw Europy, które odbyły się na początku marca w brytyjskim Glasgow. Memoriał Ireny Szewińskiej bilety już dostępne!

Na niebieskim tartanie zobaczymy mistrzynie Europy w sztafecie 4x400m "Aniołki Matusińskiego", miotaczy z Pawłem Fajdkiem i Wojciechem Nowickim, kulomiotów z mistrzem Europy z hali Michałem Haratykiem oraz młodym Konradem Bukowieckim, a także najlepszych sprinterów i sprinterki, a także płotkarzy i płotkarki. 

 

Środa 12 czerwca, godzina 17.00

 

Zapraszamy Państwa wraz z dziećmi na Memoriał Ireny Szewińskiej

Odbiór biletów, od poniedziałku 10 czerwca w pokóju nauczycieli wychowania fizycznego  

Katarzyna Hojan

 


Procedury 2019r
Ważne informacje

Zebranie rodziców klas pierwszych rozpoczynających rok szkolny 2019 / 2020 odbędzie się 12 czerwca 2019r. godzina 16:30  I piętro.