Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Oswoić polski
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Kalendarz roku szkolnego

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego:        01.09.2020r

Zakończenie roku szkolnego:      25.06.2021r

Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych

I semestr

 01.09.2020r. – 31.01.2021r.

II semestr

1.02.2021r   -  31 .08.2021r.

Ferie

zimowa przerwa świąteczna

od 23.12.2020 r. do 03.01.2021 r.

ferie zimowe  

od 15.02.2021r. do 28.02.2021 r. 

wiosenna przerwa świąteczna

od 01.04.2021 r. do 06.04.2021 r. 

ferie letnie

od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Poniedziałek po Wszystkich Świętych

2.11.2020r.

Wigilie klasowe - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.12.2020 r.

Egzamin ósmoklasisty / wolne dla klas I – VII /

 25.26.27. 05 2021 r.

 dzień wolny od zajęć dydaktycznych/ Święto Szkoły

10.05. 2021r.

Dzień dziecka - Dzień sportu - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.06.2021r .

  piątek po Bożym Ciele / wolny od zajęc dydakt. i wychow. /

04. 06.2021r.

Termin podania uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych

za I semestr

19.12.2020 

za rok szkolny

17.05.2021

Termin zapoznania uczniów z ustalonymi ocenami

za I semestr

do 12.01.2021

za rok szkolny

do  10.06.2021 r.

Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy

o egzamin klasyfikacyjny

do  11.06.2021r.

o egzaminy poprawkowe

do  18.06.2021r.

Egzamin ośmioklasisty     2021r

Egzamin ośmioklasisty w terminie dodatkowym:    16, 17, 18. 06. 2021r.

Termin egzaminów poprawkowych:

od  24.08.2021 r. do 26.08.2021 r.

Terminy spotkań z rodzicami

09.2020. 

Zebranie z rodzicami  - termin i godzina według ustalonego harmonogramu

 

24.10.2020

Drzwi otwarte

 16.30- 18.30

17.12.2020; 

Zebrania z rodzicami. Informacja o przewidzianych ocenach niedostatecznych, ocenach semestralnych.

17.15 -18.30

01.2021 

Wywiadówka   - termin i godzina według ustalonego harmonogramu

 

18.03.2021

Zebrania z rodzicami , Drzwi otwarte

16.30 -18.30

 

17.05.2021

Zebrania z rodzicami. Informacja o przewidzianych ocenach rocznych  i zagrożeniu ocena niedostateczną

 

17.00-19.00