Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego:       04.09.2023 r.

Zakończenie roku szkolnego:       21.06.2024 r.

Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych

I semestr

 04.09.2023 r. - 26.01.2024 r.

II semestr

29.01.2024 r. - 31 .08.2024 r.

Ferie

zimowa przerwa świąteczna

od 23.12.2023 r. do 31.12.2022 r.

ferie zimowe

od 12.02.2024r. do 25.02.2024 r. 

wiosenna przerwa świąteczna

od 28.03.2024 r. do 2.04.2023 r. 

ferie letnie

od 22.06.2024 r. do 31.08.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

2.11.2023 r.

Wigilie klasowe - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.12.2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

2.05.2024 r.

 wolny od zajęć dydaktycznych/ Święto Szkoły

9.05.2024 r.

egzamin ośmioklasisty / wolne dla klas I – VII /

14.15.16.05.2024 r.

  piątek po Bożym Ciele / wolny od zajęc dydakt. i wychow. /

31.05.2024 r.

Termin podania uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych

za I semestr

18.12.2023 r.

za rok szkolny

7.05.2024 r.

Termin zapoznania uczniów z ustalonymi ocenami

za I semestr

do 18.01.2024 r.

za rok szkolny

do  7.06.2024 r.

Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy

o egzamin klasyfikacyjny

do 7.06.2024 r.

o egzaminy poprawkowe

do 14.06.2024 r.

Egzamin ośmioklasisty     14,15,16, 05. 2024 r. 

Egzamin ośmioklasisty w terminie dodatkowym:     10,11,12, 06. 2024 r. 

 

Termin egzaminów poprawkowych:

od  26.08.2024 r. do 31.08.2024 r.

Terminy spotkań z rodzicami

12.13.09.2024

Zebranie z rodzicami 

17.00

26.10.2024

Drzwi otwarte

16.30-18.30

18.12.2023 

19.12.2023

Zebrania z rodzicami. Informacja o przewidzianych ocenach niedostatecznych, ocenach semestralnych

 

17.15-18.30

30 i 31.01.2024 

Wywiadówka 

17.00

11.04.2024

Drzwi otwarte

16.30-18.30

7.05.2024

8.05.2024

Zebrania z rodzicami. Informacja o przewidzianych ocenach rocznych  i zagrożeniu ocena niedostateczną

 

17.00-19.00