Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Oswoić polski
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Kalendarz roku szkolnego

 

Rozpoczęcie roku szkolnego:        01.09.2022r

Zakończenie roku szkolnego:      23.06.2023r

Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych

I semestr

 01.09.2022r. – 29.01.2023r.

II semestr

30.01.2023r   -  31 .08.2023r.

Ferie

zimowa przerwa świąteczna

od 23.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

ferie zimowe  

od 30.01.2023r. do 12.02.2023 r. 

wiosenna przerwa świąteczna

od 06.04.2023 r. do 11.04.2023 r. 

ferie letnie

od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dzień wolny od zajęc dydaktycznych i wychowawczych

31.10.2022

egzamin ośmioklasisty / wolne dla klas I – VII /

 23.24.25. 05 2023 r.

wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

2.05.2023

 wolny od zajęć dydaktycznych/ Święto Szkoły

8.05. 2023r.

Dzień dziecka - Dzień sportu - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.06.2023r

  piątek po Bożym Ciele / wolny od zajęc dydakt. i wychow. /

09. 06.2023r.

Termin podania uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych

za I semestr

19.12.2022 

za rok szkolny

15.05.2023

Termin zapoznania uczniów z ustalonymi ocenami

za I semestr

do 12 .01.2023

za rok szkolny

do  7.06.2023 r.

Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy

o egzamin klasyfikacyjny

do  7.06.2023r.

o egzaminy poprawkowe

do  19.06.2023r.

Egzamin ośmioklasisty       23,24,25 maj 2023r 

Egzamin ośmioklasisty w terminie dodatkowym:     12,13,14. 06. 2023r. 

 

Termin egzaminów poprawkowych:

od  24.08.2023 r. do 25.08.2023 r.

Terminy spotkań z rodzicami z wykorzystaniem aplikacji Teams

7,8.09.2022. 

Zebranie z rodzicami 

17.00

19.10.2022

Drzwi otwarte

 16.30- 18.30

14.12.202

15.12.2022; 

Zebrania z rodzicami. Informacja o przewidzianych ocenach niedostatecznych, ocenach semestralnych

17.15 -18.30

24 i 25.01.2023 

Wywiadówka 

17.00

22.03.2023

Drzwi otwarte

16.30 -18.30

 

15.05.2023

16.05.2023

Zebrania z rodzicami. Informacja o przewidzianych ocenach rocznych  i zagrożeniu ocena niedostateczną

 

17.00-19.00