SP46 z oddziałami gimnazjalnymi
Plan Lekcji · Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych · Dziennik Elektroniczny14.10.2019 14:02:35
Nawigacja
W Naszej Szkole
Siedziba i Dyrekcja
U nas
Kalendarz Szkolny
Sport szkolny
Rekrutacja
Uczniowie
Sukcesy uczniów
Prawa i Obowiązki
Klasy
Wycieczki i rajdy
Podręczniki 2016/2017
Nauczyciele
Nauczyciele uczący
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Uczniowski
Informacje
Rada Rodziców
Informacje
Pedagog
Godziny pracy
Profilaktyka
Pomoc pedagog-psycholg
Doradztwo Zawodowe
aktualności
pomoc doradcza
doradca poleca
Inne
Ciekawe strony
Strona główna
DOGOTERAPIA

Gazetka Gim 16


Gim TV 16

NASZA SZKOLNA TV

Tu zobaczysz wszystkie filmy!!FACEBOOK
''polubisz nas'' ?

Wystarczy kliknąć..
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR46 z oddziałami gimnazjalnymi (GIMNAZJUM nr 16) im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
REALIZUJE w roku 2017/2018 zewnętrzne PROJEKTY i PROGRAMY :


AKTUALNOŚCI
REKRUTACJA
Adres dostępny dla kandydata do logowania na stronie (od 13 maja 2019 r.)

https://bydgoszcz.edu.com.pl

Ważne! Pamiętaj, że możesz zarejestrować się tylko jeden raz! Rejestracja
w niewłaściwym systemie znacząco utrudni Ci prawidłową rejestrację!

Jeśli nie masz wątpliwości dotyczących wyboru ścieżki, kliknij jeden z umieszczonych poniżej przycisków. Jeśli chcesz się upewnić, czy wybierasz właściwie, to przeczytaj umieszczone poniżej objaśnienia.

Jestem uczniem klasy 3 Gimnazjum (gimnazjum)
Zarządzenie nr 10/2019

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia 29 stycznia 2019 r. r.

OBJAŚNIENIE

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowaliśmy dwa osobne systemy.Link do którego prowadzi przycisk JESTEM UCZNIEM 3 klasy gimnazjum, jest przeznaczony dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną (otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum). Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze zielonym.

2) Wniosek o przyjęcie do szkoły będący wydrukiem wygenerowanym przez system ze strony
http://bydgoszcz.edu.com.pl
należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 13 maja 2019 do 17 czerwca 2019 (do godziny 15.00).

KONTO W SYSTEMIE REKRUTACJI ZOSTANIE DLA CIEBIE TĄ DROGĄ UTWORZONE.
Abyś mógł ponownie zalogować się w systemie zapamiętaj swoje HASŁO i przypisany przez system LOGIN.
Pamiętaj! Masz możliwość wyboru trzech szkół i dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach. Wygenerowane podanie z systemu zanosisz do szkoły pierwszego wyboru, czyli szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu twojej listy preferencji, podpisane przez Kandydata i jego Rodzica/Opiekuna Prawnego.

Przed przystąpieniem do generowania wniosku pamiętaj, aby przygotować: mail (tą drogą Kandydat uzyska potwierdzenie założonego konta oraz możliwość odzyskania hasła), numer PESEL, a w zakładce czwartej (tzw. czwartym kroku) pod nazwą drukowanie, koniecznie odpisz Login, który system Tobie przydzieli.

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pozwoli Ci być na bieżąco z kalendarzem rekrutacji.


3) KANDYDAT SAM WPISUJE SWOJE OSIĄGNIĘCIA DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NABORU NA PODSTAWIE OTRZYMANEGO ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM ORAZ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ? 21 czerwca 2019 r.

4) Kandydat lub Rodzic/Opiekun Prawny dostarcza do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa
i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ? od 21 czerwca 2019 r. (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 15.00WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o przyjęcie do szkoły, będące wydrukiem wygenerowanym przez system ze strony internetowego wspomagania rekrutacji, potwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata i rodzica (prawnego opiekuna).
2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum.
3. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalisty.
4. Zaświadczenia oryginalne o osiągnięciach ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, które umożliwią skorzystanie z dodatkowych uprawnień.
Laureaci konkursów przedmiotowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych składają oryginał dokumentu, potwierdzający uzyskany tytuł.
WAŻNE TERMINY

1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych ? 11 lipca 2019 r. godzina 12.00
2. Kandydaci umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia - od 11 lipca 2019 do 15 lipca 2019 do godz. 15.00
składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalisty, potwierdzające wolę podjęcia nauki w przydzielonej szkole i pobierają skierowanie na badania lekarskie (technikum i szkoła branżowa).
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ? 16 lipca 2019 r. godz. 12.00

4. Jeśli Kandydat nie zostanie nigdzie przyjęty, weźmie udział w rekrutacji uzupełniającej.
UWAGA

W przypadku wyboru szkoły przez Kandydata, w których przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych (szkoły sportowe i szkoły dwujęzyczne) ? obowiązuje złożenie wniosku o przyjęcie w terminie od 13 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - od 27 maja 2019 do 4 czerwca 2019 r.

admin dnia 24.04.2019 0 Komentarzy · 21 Czyta · Drukuj
Informacja o egzaminie gimnazjalnym 2019
Informacja o egzaminie gimnazjalnym
Dyrektor Szkoły informuje, że egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem tj. 10, 11, 12.04.2019r.
Uczniowie klas 3 gimnazjum przychodzą do szkoły na godzinę 8.15.


admin dnia 09.04.2019 0 Komentarzy · 37 Czyta · Drukuj
GENERAŁ ALEKSANDER KRZYŻANOWSKI ? WILK KONKURS MIĘDZYSZKOLNY 2019 r.
18 lutego , w budynku Gimnazjum nr 16 , odbyła się IX edycja konkursu międzyszkolnego
.Jeden z wyklętych. Generał Aleksander Krzyżanowski Wilk. Jego organizatorem, od dziewięciu lat, jest p. Alicja Jastrzębska. Konkurs odbywa się przed obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Uczniów do konkursu mobilizowali p. Jarosław Jamuła i p. Alicja Jastrzębska .
W tym roku szkolnym w zmaganiach udział wzięli uczniowie szkół: SP nr 56, SP nr 46,
Gimnazjum nr 20, Gimnazjum nr 16.
Startowało 14 dwuosobowych zespołów 28 uczniów.
Wyniki najlepszych:

I miejsce KACPER HAFTKOWSKI I JĘDRZEJ MOLSKI SP nr 46 69 pkt. ( na 76 max. ) - 91%

II miejsce EMILIA TYBORSKA I ZUZANNA WIECZOREK G.16 64 pkt. - 84%

III miejsce LENA JAKUBOWSKA I ZUZANNA KOSTECKA SP nr 56 60 pkt. - 79%

GRATULACJE!!!!!!
admin dnia 19.02.2019 0 Komentarzy · 23 Czyta · Drukuj
100 lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Tak 100. rocznicę odzyskania Niepodległości obchodzono w Gimnazjum nr 16.admin dnia 14.11.2018 0 Komentarzy · 36 Czyta · Drukuj
Ważne informacje
nowości
UWAGA!!! UCZNIOWIE GIMNAZJUM 16
ZMIANA: STAWKA ZA OBIAD WYNOSI 3,00 ZŁ
NOWY NR KONTA ZA POSIŁKI
40 1240 6452 1111 0010 8491 3231
( IMIĘ, NAZWISKO, KLASA G16)

OPŁATA ZA OBIADY W M-CU STYCZNIU WYNOSI
36,00 ZŁ
WPŁATY ZA POSIŁEK PROSZĘ DOKONYWAĆ TRERMINOWO W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
01 -05.01.2019 WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁAT ZA POSIŁEK ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ Sp 46

admin dnia 07.11.2018 · Drukuj
Informacja o obiadach
nowości
UWAGA!!! UCZNIOWIE GIMNAZJUM 16
STAWKA ZA OBIAD WYNOSI 3,00 ZŁ
NOWY NR KONTA ZA POSIŁKI
40 1240 6452 1111 0010 8491 3231

( IMIĘ, NAZWISKO, KLASA G16, ul. KRAGUJEWCA 10)

OPŁATA ZA OBIADY W M-CU PAŹDZIERNIKIU WYNOSI 69,00 ZŁ
WPŁATY ZA POSIŁEK PROSZĘ DOKONYWAĆ TRERMINOWO DO 01 - 04.10.2018
WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁAT ZA POSIŁEK ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE

INTERNETOWEJ Sp 46 W ZAKŁADCE OBIADY I INFORMACJE.

admin dnia 02.10.2018 0 Komentarzy · 109 Czyta · Drukuj
OBIADY
UWAGA!!! UCZNIOWIE GIMNAZJUM 16
ZMIANA: STAWKA ZA OBIAD WYNOSI 3,00 ZŁ
NOWY NR KONTA ZA POSIŁKI
40 1240 6452 1111 0010 8491 3231
( IMIĘ, NAZWISKO, KLASA G16)

OPŁATA ZA OBIADY W M-CU WRZEŚNIU WYNOSI 30,00 ZŁ
Obiady od 17.09.2018
WPŁATY ZA POSIŁEK PROSZĘ DOKONYWAĆ TRERMINOWO DO
03 -06.09.2018 WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁAT ZA POSIŁEK ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ Sp 46 W ZAKŁADCE OBIADY I INFORMACJE.admin dnia 04.09.2018 0 Komentarzy · 58 Czyta · Drukuj
227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
27 kwietnia odbyła się akademia z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W klimat tamtych czasów wprowadzili nas uczniowie klas trzecich, odtwarzając role mieszczan, szlachty, posłów, króla i marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego.
Recytatorami byli: Maja, Amelia, Asia z 3b; Ola Mętel i Ola Mierek, Martyna, Dawid z 3d. W rolę króla wcielił się Szymon, a marszałka sejmu zagrał Kacper z 3d. Mieszczanie i szlachta to : Szymon ( 3 b ); Ania, Michał, Kacper, Marysia, Patrycja z 3c oraz Roksana, Weronika i Dawid z 3d.

Gwiazdą przedstawienia został Dawid - doskonale grający szlachcica i świetnie recytujący.
Scenariusz napisała p. A. Jastrzębska, dykcję z "aktorami" ćwiczyła p. B. Bokiej, a stroje przygotowała p. M. Solińska.

hosting hosting hosting hosting hosting
hosting hosting hosting
hosting hosting


admin dnia 09.05.2018 · Drukuj
IV KATYŃSKI MARSZ CIENI 2018 r.
13 kwietnia 2018 r. już po raz czwarty maszerowaliśmy w Katyńskim Marszu Cieni. Marsz był kulminacją obchodów 78. rocznicy zbrodni katyńskiej. W ich ramach odbyła się
IX edycja międzygimnazjalnego konkursu "Zbrodnia katyńska". I miejsce tym razem zajęli uczniowie Gimnazjum nr 20 Karol Majcherczak i Kacper Rochowiak, II - uczennice
G.20 Wiktoria Hyzicka i Natalia Maciak , natomiast III miejsce Roksana Skórzewska i Weronika Wróblewska z G.16 z klasy 3d. Odbył się również szkolny konkurs na pracę plastyczną oraz wiersz poświęcony zbrodni katyńskiej. Tutaj zwycięzcami okazali się uczniowie klasy 2b Zuzanna Rajewska ( wiersz ) oraz Paulina Paluszewska i Amelia Kończal ( praca plastyczna ).
13 kwietnia z boiska szkoły ruszył marsz, do którego dołączyli uczniowie Gimnazjum nr 20 ( SP nr 56 ), SP nr 38, SP nr 46 oraz SP nr 28 wraz z nauczycielami. W naszym marszu, jak zwykle, szli z nami kombatanci, prezes Rodziny Katyńskiej Bydgoszcz p. M. Adamczyk, a w tym roku mieliśmy jeszcze szczególnego gościa księdza Marka ( franciszkanina z Gdańska ), który jest uczestnikiem Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.
Na czele marszu szli uczniowie, którzy wcielili się w role polskich oficerów, Rosjan eskortujących ich, a także ludności cywilnej z czasów okupacji. Po dotarciu do krzyża katyńskiego przy Kościele Św. Polskich Braci Męczenników, zapaliliśmy biało-czerwone znicze. Podczas marszu uczniowie czytali fragmenty pamiętników polskich oficerów znalezionych w czasie ekshumacji, a także recytowali poezję. Ksiądz Marek poprowadził modlitwę za zamordowanych. Marsz zabezpieczała policja. Po marszu klasy 2a, 3d, 3c i 2d miały spotkanie z księdzem Markiem, który był w miejscach zbrodni popełnionych na polskich obywatelach przez rosyjskie NKWD.
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na marsz i w ten sposób uczcili pomordowanych uczniom i nauczycielom szkół ościennych, księdzu Markowi, panu Marianowi, kombatantom, nauczycielom i uczniom naszej szkoły, a także naszej absolwentce Marice.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Organizatorzy: A. Jastrzębska, M.Solińska, M.Wąsikowska

admin dnia 22.04.2018 · Drukuj
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych -- 2 marca
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2 marca 2018 r.odbyła się IX edycja międzygimnazjalnego konkursu "Jeden z wyklętych.Generał Aleksander Krzyżanowski - Wilk".W konkursie, organizowanym przez p. Alicję Jastrzębską, udział wzięły dwuosobowe zespoły z Gimnazjum nr 20 ( SP nr 56 ) oraz Gimnazjum nr 16 ( SP nr 46 ) - 9 zespołów -
18 uczniów.
Zwycięzcy:
I miejsce Karol Majcherczak i Kacper Rochowiak G. 20 ( SP nr 56 ) - 69 pkt. ( 86%)
II miejsce Roksana Skórzewska i Weronika Wróblewska G.16 ( SP nr 46 ) 64 pkt.(80% )
III miejsce Oliwia Kawczyńska i Maciej Borys G. 20 ( SP nr 56 ) 44,5 pkt.( 56%).
Opiekunem zespołów z G. 20 jest pan Jarosław Jamuła, a zespołów
G. 16 pani Alicja Jastrzębska.

hostinghostinghosting hostinghosting hosting


GRATULACJE DLA ZWYCIĘZCÓW !!!!!

admin dnia 11.03.2018 · Drukuj
XV Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
nowości1 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbył się finał XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Finalistkami konkursu zostały:
Maja Marer z kl. 3b
Ola Mętel z kl. 3d
Amelia Piotrowska z kl. 3b.

hostinghostinghosting

Gratulacje dla dziewczyn i opiekuna p. Alicji Jastrzębskiej!

admin dnia 11.03.2018 · Drukuj
Strona 1 z 69 1 2 3 4 > >>
Bezpieczne wakacjeGalerie zdjęć

Życie szkoły

W OBIEKTYWIE

P. K. JAROCKIEGO


----------------------

WYDARZENIA
druga galeria

Bydgoskie Granty
Oświatowe

Innowacje
Pedagogiczne


Projekty
edukacyjne


Wejdź na ....

ZDOBYLIŚMY

CERTYFIKATY :
KONKURS
na szkolną witrynę


W lutowej akcji osiągnęliśmy pierwszy wynik w kraju - 4518 głosów.


Copyright © Gimnazjum 16 w Bydgoszczy 2005
Tomasz Leszczyński i Anna Mackiewicz - nauczyciele Gim 16