Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną
do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania
i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.

Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane
o nowe treści.

Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji

na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały informacyjne związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej:

www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow.

Numery telefonów w kuratoriach oświaty, które będą obsługiwały kwestie rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

reformaedukacji@bydgoszcz.uw.gov.pl

52 349 76 37 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

56 611 52 20 Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu

54 231 31 74 w. 34 Delegatura Kuratorium Oświaty we Włocławku

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali

się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum.

Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone

odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać

się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać

przyjęci do:

- 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej

branżowej szkoły I stopnia.

Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do:

- 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły
I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały

określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

• wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,

• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka

polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora

szkoły przeprowadzającego rekrutację,

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego

i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych

organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra

Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Szczegółowe informacje w serwisie: https://men.gov.pl/rekrutacja