Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Oswoić polski
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ORGANIZACYJNY

                Szkoła Podstawowa nr 46 im. Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

rok szkolny 2021-2022

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego:        01. 09. 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego:      24. 06. 2022 r.

Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych

I semestr

 01.09.2021 r. – 30.01.2022 r.

II semestr

31.01.2022 r   -  31 .08.2022r.

Ferie

zimowa przerwa świąteczna

od 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

ferie zimowe  

od 17.01.2022 r. do 30.01.2022 r. 

wiosenna przerwa świąteczna

od 14.04.2022 r. do 19.04.2022 r. 

ferie letnie

od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12. 11.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

7.01.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.05.2022 r.

egzamin ośmioklasisty / wolne dla klas I – VII /

24, 25, 26. 05. 2022 r.

 wolny od zajęć dydaktycznych - Dzień Patrona

09.05. 2022 r.

  piątek po Bożym Ciele / wolny od zajęć dydakt. i wychow. /

17.06.2022 r.

Termin podania uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych

za I semestr

7.12.2021 

za rok szkolny

11.05.2022

Termin zapoznania uczniów z ustalonymi ocenami

za I semestr

do 5.01.2022

za rok szkolny

do  7.06.2022 r.

Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy

o egzamin klasyfikacyjny

do  8.06.2022 r.

o egzaminy poprawkowe

do  20.06.2022 r.

Egzamin ośmioklasisty     24,25,26 maja 2022 r.

Egzamin ośmioklasisty w terminie dodatkowym:    13, 14, 15. 06. 2022 r.

Termin egzaminów poprawkowych:

od  24.08.2022 r. do 26.08.2022 r.

Terminy spotkań z rodzicami

1.09    klasy I
2,09   klasy IV

8.09./ 9.09.  pozostałe klasy

Zebranie z rodzicami 

 

21.10.2021

Drzwi otwarte

 16.30- 18.30

7-8 .12.2021; 

Zebrania z rodzicami. Informacja o przewidzianych ocenach niedostatecznych, ocenach semestralnych

17.15 -18.30

8-9 02.2022 

Wywiadówka  

17.00

23.03.2022

 Drzwi otwarte

16.30 -18.30

11-12.05.2022

Zebrania z rodzicami. Informacja o przewidzianych ocenach rocznych  i zagrożeniu ocena niedostateczną

17.00-19.00