Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Szkoła kompetencji

Szkoła kompetencji to program, dzięki któremu w bezpieczny, profesjonalny i skuteczny sposób staniemy się placówką, gdzie podstawa programowa jest kanwą do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Nauczyciele stają się organizatorem procesu uczenia się ucznia.

W Naszej szkole kształtujemy m.in. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, kompetencje osobiste i społeczne w zakresie umiejętności uczenia się oraz kompetencje obywatelskie.

Obrazy: sk.png

Kompetencje kluczowe w szkolnej praktyce

 

10 XI świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem obchodów było kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości, poszerzenie wiedzy na temat własnej ojczyzny, doskonalenie umiejętności artystycznych. Kształtowaliśmy obywatelskie kompetencje kluczowe.

Uczniowie otrzymali kilka zadań:

- opanowanie czterech zwrotek hymnu państwowego,

- przygotowanie wybranej spośród propozycji pieśni patriotycznej (można było przygotować dowolną pieśń),

- wykonanie kotylionu patriotycznego.

Klasy rozpoczęły przygotowania już pod koniec października, a ich efektem są nagrania pieśni. O godzinie 11.11 społeczność szkolna wspólnie odśpiewała cztery zwrotki hymnu Polski.

Spotkanie to i wspólny śpiew pozwoliły naszym uczniom aktywnie włączyć się w uroczyste obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.Język polski

 

Uczniowie klasy 5a na lekcjacha języka polskiego dowiedzieli się, czym są reklamy i jakie są jej typy. Następnie pracując w małych grupach stworzyli plakaty reklamowe wybranych przez siebie produktów lub usług. Uczniowie na koniec prezentowali swoje prace i wspólnie oceniali, kierując się kryteriami sukcesu do zadania.

Kolejne twórcze i rozwijające zadanie dotyczyło cyklu lekcji poświęconych lekturze "Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa" C. S. Lewisa. Tym razem mieli wykonać prace twórcze przedstawiające krainę z książki.

Powstały ciekawe szafy z kartonu, makiety, mapa, a nawet Narnia z Lego. Dzieci miały niezwykłe pomysły i doskonale pokazały świat z lektury.