Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Zadanie Planowanie

Nasza szkoła, w roku szkolnym 2022/2023 realizowała projekt "Zadanie Planowanie", którego celem była pomoc dla uczniów z klas 7 i 8 w dokonaniu wyboru przyszłej ścieżki kształcenia. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym mogą pomóc w wyborze przyszłego kierunku kształcenia. 

W ramach projektu odbywały się spotkania indywidualne z uczniami (1-2 spotkania), podczas których szkolny doradca zawodowy starał się pomóc
w poznaniu mocnych i słabych stron ucznia oraz doradzi w wyborze ścieżki kształcenia po szkole podstawowej.

Żeby zgłosić się do projektu należało wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do sekretariatu lub koordynatora projektu - Agnieszki Bulińskiej (szkolny doradca zawodowy) lub Magdaleny Sułacz (doradca zawodowy). 

 

Obrazy: zp.pngO projekcie

Regulamin naboru uczestników

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Nabór uzupełniający

 


Od lutego 2023 r. rozszerzyliśmy projekt "Zadanie Planowanie" o zajęcia specjalistyczne - trening umiejętności społecznych oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. 

Regulamin naboru uczestników

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja i oświadczenie uczestnictwa w projekcie