Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Legitymacja szkolna

W przypadku zgubienia legitymacji szkolnej można ubiegać się o jej duplikat. W tym celu należy:

- Dokonać wpłaty za duplikat legitymacji (koszt: 9 zł) na następujący numer konta:

Bank Pekao SA 45 1240 6452 1111 0010 4797 3504

Odbiorca: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia oraz adres zamieszkania

- Złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły (prośba o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) wraz z potwierdzeniem wpłaty oraz zdjęciem. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej