Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
REKRUTACJA do KLAS I na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas pierwszych rok szkolny  2019/2020

logowanie: bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

od 20.02.2019 do 13.03.2019

Dziecko z rejonu - rekrutacja obwodowa - drukujemy zgłoszenie

Dziecko spoza rejonu - rekrutacja poza obwodem - drukujemy wniosek + 
stosowne oświadczenia

Klasa z rozszerzonym językiem angielskim :

logowanie  od  20.02.2019 do 13.03.2019r. 

Decydujące  są wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych / test 
zaliczeniowy / .

Należy zapamiętać hasło logowania .

Prosimy o zgłaszanie w szkole rejonowej dzieci,które rozpoczną naukę w 
szkołach niepublicznych  w innym mieście  lub z zagranicą .