Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Ważne informacje - czerwiec 2019

Rodzice uczniów, którzy uzyskali wynik pozytywny w teście kompetencji do klasy siódmej dwujęzycznej proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu potwierdzenia woli, które znajduje się w załączniku.