Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Zdolni znad Brdy - propozycje na grudzień

09.12.2019, godz. 10:00

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych 

Pierwsze warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych.

Spotkanie zatytułowane „Nie boję się krytyki” odbędzie się w sali konferencyjnej bydgoskiego Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 (sala 115, I piętro).

Istotą wydarzenia jest wsparcie uczniów w zakresie przeanalizowania własnych sposobów reagowania na krytykę czy rozpoznawania wewnętrznej krytyki w sobie.

Uczniowie nauczą się asertywnych metod radzenia sobie z krytyką i jak przeobrażać krytykę w konstruktywne wnioski.

Dzięki warsztatom uczestnicy zdobędą: pewność siebie, wewnętrzną wolność i poznają nową jakość życia. 

Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je Danuta Winiecka-Felix

– psychopedagog, terapeuta, trener, interwent kryzysowy, profilaktyk; wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodziną.

Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny zegarowe.

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 osób.

Przyjmowane są tylko zorganizowane grupy z opiekunem z danej szkoły.

Zgłoszenia osób, grup prosimy kierować do 5 grudnia 2019 r. do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. kom. 533 18 23 26.

 11.12.2019, godz. 10:00

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych 

Drugie warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych.

Spotkanie zatytułowane „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” odbędzie się w sali konferencyjnej bydgoskiego Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 (sala 115, I piętro).

Istotą wydarzenia jest wsparcie uczniów w zakresie metod oraz technik uczenia się i twórczego myślenia. Na warsztatach uczniowie nauczą się korzystać z wielu sposobów wspomagających efektywne i szybsze uczenie się. 

Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je Katarzyna Tłok i Edyta Szott – pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.

Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny lekcyjne.

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 osób.

Przyjmowane są tylko zorganizowane grupy z opiekunem z danej szkoły.

Zgłoszenia osób, grup prosimy kierować do 9 grudnia 2019 r. do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. kom. 533 18 23 26.

14.12.2019, godz. 10.00

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych

Zapraszamy na drugie w tym roku szkolnym warsztaty skierowane do rodziców zdolnych i utalentowanych dzieci oraz młodzieży

pn. Być rodzicem – warsztaty poświęcone wzmacnianiu relacji rodzic-dziecko”.

Celem warsztatów jest wsparcie psychologiczne rodziców, których dzieci przejawiają wybitne zdolności.

Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”,

a poprowadzi je psycholog Magdalena Klinowska (pracownik Pałacu Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego).

Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny zegarowe.

Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej bydgoskiego Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 (sala 115, I piętro).

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty!

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona, Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do 12 grudnia 2019 r. prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. kom. 533 18 23 26