Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Zdolni znad Brdy - oferta na luty

19.02.2020, godz. 10:00

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych 

Czwarte warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów szkół podstawowych – klasy IV-VI SP.

Spotkanie zatytułowane „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” odbędzie się w Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 (sala 53, parter).

Istotą wydarzenia jest wsparcie uczniów w zakresie metod oraz technik uczenia się i twórczego myślenia.Na warsztatach uczniowie nauczą się korzystać z wielu sposobów wspomagających efektywne i szybsze uczenie się. Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je Katarzyna Tłok i Edyta Szott – pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.

Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny dydaktyczne.

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 osób.

Przyjmowane są tylko zorganizowane grupy z opiekunem z danej szkoły.

Zgłoszenia osób, grup prosimy kierować do 14 lutego 2020 r. do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. kom. 533 18 23 26.

21.02.2020, godz. 16.00

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych

Zapraszamy na drugie w tym roku szkolnym warsztaty skierowane do rodziców zdolnych i utalentowanych dzieci oraz młodzieży

pn. „W małym ciele duży duch – warsztaty poświęcone zapobieganiu depresji u dzieci i nastolatków”.

Celem warsztatów jest wsparcie psychologiczne rodziców, których dzieci przejawiają wybitne zdolności. Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je psycholog Magdalena Klinowska (pracownik Pałacu Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego).

Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny zegarowe.

Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej bydgoskiego Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 (sala 115, I piętro).

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty!

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona, Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do 19 lutego 2020 r. prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. kom. 533 18 23 26.