Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Marcowa propozycja dla "Zdolnych znad Brdy"

W ramach konferencji odbędą się:                                   

· prezentacje dorobku naukowego uczniów - laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych z wiodących szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy.

· prelekcje wygłaszane przez pasjonatów, badaczy nauk przyrodniczych, którzy swymi wystąpieniami zachęcą młodzież do poszerzania wiedzy i dążenia do sukcesu.

Na konferencje przyjęli zaproszenie:

dr hab. inż. Dariusz Pańka prof. UTP – wykładowca Pracowni Fitopatologii i Mykologii Molekularnej

na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,

który wygłosi referat pn. „Toksynotwórcze patogeny i jak z nimi walczyć” ;

dr hab. Artur Dzialuk prof. UKW – wykładowca Katedry Genetyki w Instytucie Biologii Eksperymentalnej

na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

który zaprezentuje temat genetyczny pn. „Ziemniak – warzywo o czterech tysiącach twarzy”. 

Konferencja naukowa organizowana jest przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”

a odbędzie się w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 27.

Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny zegarowe.

Zgłoszenia grup/ klas oraz prelegentów czy artystów do 20 marca 2020 r. prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej,

mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 533 18 23 26.

Uwaga! Obowiązuje kolejność zgłoszeń.