Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Konkurs - ojcowie założyciele Unii Europejskiej

A – Uczniowie klas 1-3

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie portretu jednego z trzech ojców założyciele Unii Europejskiej: Roberta Schumana, Alcide a De Gasperiego lub Konrada Adenauera.

Format A-4, technika dowolna (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, kolaż, technika mieszana).

B – Uczniowie klas 4-6

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie jednostronicowego komiksu, którego bohaterem będzie jeden z ojców założycieli Unii Europejskiej i jego pomysły dotyczące Unii Europejskiej.

Format A-3, technika dowolna (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia, kolaż, technika mieszana).

C – Uczniowie klas 7-8

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie dwustronicowego komiksu, którego bohaterami będą ojcowie założyciele Unii Europejskiej oraz przyświecające im idee.

Format A-3 (dwie strony), technika dowolna (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia, kolaż, technika mieszana).

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Prace muszą na odwrocie zostać podpisane danymi uczestnika: imię, nazwisko oraz klasa.

Gotowe prace uczniowie przekazują swojemu wychowawcy do dnia 13.03.20r. Po zebraniu wszystkich prac wychowawcy przekazują je opiekunowi konkursu.Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną także opublikowane w pokonkursowym katalogu.

Specjalną nagrodę otrzyma także klasa, której uczniowie najliczniej wezmą udział w konkursie. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8.05.2020 roku.