Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Komunikat

Informujemy, że w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, dniach 12 i 13 marca nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,  a jedynie działania opiekuńcze.

Prosimy, aby w tych dniach do szkoły przyszły tylko te dzieci, które nie będą  miały zapewnionej opieki w domu. Dzieci, które będą w szkole, będą mogły zjeść obiad.

Natomiast od poniedziałku tj. od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. szkoła będzie zamknięta. W związku z tym odwołane są też zebrania i drzwi otwarte. 

Rodzicom, którzy mają dziecko w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły. 

Zwracamy też uwagę, by pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Zaleca się unikanie dużych skupisk ludzi (np. komunikacja publiczna, kina, centra handlowe, teatry).

Przypominamy, że to nie jest czas wolny od nauki - prosimy o bieżące sprawdzanie wiadomości przez e-dziennik, nauczyciele będą korzystać z tej formy komunikacji w celu przekazywania zadań do wykonania. Można też skorzystać z bezpłatnej platformy epodreczniki.pl. 

Przypominamy także o przestrzeganiu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy. 

Pełna informacja Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy