Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Zapraszamy do klasy siódmej dwujęzycznej!

Zapraszamy do klasy siódmej dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy

W naszej szkole język angielski jest bardzo ważny. Prowadzimy klasy, realizujące rozszerzony program nauki języka angielskiego (5 godzin tygodniowo). Uczniowie klas siódmych dwujęzycznych poznają też elementy języka angielskiego na innych przedmiotach.

Ważne daty

  • 22 kwietnia – 08 lipca –złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
  • 09 lipca godzina 10.00 – sprawdzian predyspozycji językowych*
  • 10 lipca – podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
  • 29 czerwca – 08 lipca – uzupełnienie wniosku o świadectwo promocyjne do klasy siódmej
  • 13 lipca – praca komisji rekrutacyjnej
  • 14 lipca – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 15 lipca – 16 lipca – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna kandydata woli przyjęcia
  • 17 lipca- podanie listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych

*Wszystkich obowiązuje reżim sanitarny (maseczka, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania, zachowanie odstępów, oświadczenie rodzica/opiekuna w sprawie stanu zdrowia dziecka)

Oświadczenie rodzica

Obrazy: l.jpg