Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Zostań Arcymistrzem Mnożenia!

Najważniejsze informacje o konkursie:

1. Udział w konkursie jest bezpłatny

2. Termin: 05.10.2020-17.10.2020

3. Konkurs rozgrywany jest w 5 kategoriach:

ALFA - klasy IV i młodsi (szkoły z Polski), rocznik 2010 i młodsi (szkoły spoza Polski)
BETA - klasy V i VI (szkoły z Polski), rocznik 2008 i 2009 (szkoły z zagranicy)
GAMMA - klasy VII i VIII (szkoły z Polski), rocznik 2006 i 2007 (szkoły z zagranicy)
TEACHER - nauczyciele, koordynatorzy, dyrektorzy szkół biorących udział w SDTM
OPEN - uczniowie szkół ponadpodstawowych biorących udział w obchodach ŚDTM
oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkół, które biorą udział w ŚDTM

4. Zadania konkursowe to: łamigłówki matematyczno-logiczne, które wymagają
od uczestników logicznego myślenia oraz umiejętności w zakresie mnożenia i dzielenia liczb.

5. Harmonogram
Rejestracja - 29.09-5.10.2020
I ETAP - eliminacje - 5-7.10.2020
Ogłoszenie wyników I ETAPU - 12.10.2020
Finał - 17.10.2020, godz. 9:00 (7:00 UTC)
Ogłoszenie wyników finału - 18.10.2020, godz. 12:00

6. Jak się ZAREJESTROWAĆ?
Każdy uczestnik wchodzi na stronę rejestracji
wmtday.org/pl/app/contest/register i wprowadza KOD, który otrzymał od
nauczyciela uczącego. Następnie zakłada indywidualne konto uczestnika, podając
swój adres mailowy, klasę, rocznik oraz imię i nazwisko.

7. Przebieg I ETAPU (ELIMINACJI)
Etap ten trwa 3 dni (od 5.10.2020, godz. 12:00 do 8.10.2020, godz. 12:00).

Każdego dnia uczestnicy logują się na swoje konto i pobierają (w pliku pdf)
zestaw składający się z 6 zadań (każda kategoria ma swój zestaw). Uczestnicy
mają 24 godziny na ich rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi.
Odpowiedzi do zadań należy przesyłać za pomocą formularza on-line dostępnego
na stronie konkursu.
Przy każdym zadaniu podana jest informacja o jego wartości punktowej. Za
każdą poprawną odpowiedź do zadania uczestnik otrzymuje punkty (tyle, ile
wynosi jego wartość punktowa). Za błędną odpowiedź do zadania uczestnik
otrzymuje 0 punktów.
Na podstawie łącznej liczby punktów zdobytych w etapie eliminacyjnym ustala
się kolejność miejsc w poszczególnych kategoriach: im więcej punktów, tym
wyższe miejsce. Do FINAŁU kwalifikują się miejsca od 1 do 30.

8. Przebieg FINAŁU
Uczestnicy mają 90 minut na rozwiązanie zestawu zadań.
O kolejności miejsc w ramach finału decyduje liczba zdobytych punktów. W
przypadku równej liczby punktów decyduje czas przesłania odpowiedzi.

9. Nagrody
Za miejsca I-III (w każdej kategorii) przyznawane są medale, dyplomy, Karty
Grabowskiego "Tabliczka mnożenia", plecak i piórnik.
Za miejsca IV-X (w każdej kategorii) - dyplom, plecak i piórnik.