Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Reading builds knowledge!

Celami konkursu było:

● upowszechnienie nawyku czytania w języku angielskim wśród uczniów szkół

podstawowych,

● podniesienie ogólnego poziomu sprawności czytania w języku angielskim,

● popularyzacja literatury angielskojęzycznej i autorów anglojęzycznych,

● nawiązanie lub pogłębienie współpracy bydgoskich szkół podstawowych i okolicznych

miejscowości w obrębie powiatu bydgoskiego oraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką

w Bydgoszczy,

● zachęcanie uczniów do korzystania z zasobów bibliotek szkolnych, publicznych, w tym

Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy,

● rozwijanie kreatywności, umiejętności pracy zespołowej oraz integracja uczniów z różnych

szkół,

● stwarzanie warunków do rozwoju kompetencji cyfrowych, zachęcanie do pierwszych prób

literackich w języku angielskim.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas V – VIII. Do konkursu przystąpili kandydaci podzieleni na drużyny 4 – osobowe w dwóch grupach wiekowych: klasy V-VI oraz klasy VII-VIII.

Konkurs został podzielony na etapy. W pierwszym etapie szkoły chcące wziąć udział, przeprowadzały wewnętrzne eliminacje, które wyłaniały kandydatów / drużyny.

Kolejny – drugim etapem, był finał, gdzie drużyny rozwiązywały quiz wiedzy na temat treści przeczytanych książek oraz ich autorów

-klasy V/ VI “Treasure Island”, Robert Louis Stevenson

-klasy VII/VIII "The Return of Sherlock Holmes", Arthur Conan Doyle .

Dodatkowym zadaniem dla każdej zgłoszonej drużyny było stworzenie krótkiej formy literackiej z wykorzystaniem aplikacji Book Creator na podany temat.

Dzień finału konkursu - 23 kwiecień, nie został wybrany przypadkowo, tego dnia, bowiem, jest obchodzony Światowych Dzień Książek, stąd też róża w tle.

Jury w składzie nauczycieli ze szkół organizujących oraz Pani Justyna Adamska zadecydowało, że na podium znalazły się następujące drużyny.

POZIOM KLAS 5-6

I miejsce :Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Świeciu

II miejsce:Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach

III miejsce:Szkoła Podstawowa nr 46 im. Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

POZIOM KLAS 7-8

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach

II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych

III miejsce ex aequo:Szkoła Podstawowa nr 46 im. Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

Książeczki wykonane w aplikacji Book Creator można obejrzeć na stronie Pedagogicznej

Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy,

https://pbw.bydgoszcz.pl/podsumowanie-konkursu-reading-builds-knowledge/

Gratulujemy oraz dziękujemy za udział w konkursie!

Barbara Biskupiak, Grażyna Wojtach, Paulina Kamińska

Obrazy: pk1.jpg Obrazy: pk2.jpg