Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Szczepienia dzieci w grupie 5-11 lat

Rozpoczynają się szczepienia dzieci w grupie 5-11 lat. Skierowania są wystawiane automatycznie przez system od 12 grudnia 2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5. roku życia. 

Szczepienie będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej). Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat każdorazowo decyduje lekarz.Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia .

Materiały informacyjne dotyczące szczepień 

Szkoła i przedszkole mają obowiązek kształtować świadomość

prozdrowotną dzieci i uczniów także w zakresie wpływu szczepień na ich

zdrowie oraz

odporność zbiorową. Włączając się w działania informacyjne,

nauczyciele podczas lekcji przedmiotowych lub zajęć wychowawczych

mogą korzystać

m.in. z materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów szkół

podstawowych i ponadpodstawowych. Są wśród nich także scenariusze

zajęć dla klas I-III szkół podstawowych. Wszystkie materiały można znaleźć nastronie.

W przygotowywaniu są także materiały dla nauczycieli w przedszkolach, które wkrótce zostaną im przekazane. W przedszkolach działania profilaktyczne powinny być podejmowane wspólnie z rodzicami dzieci.

Informacje świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych można znaleźć również we wspólnym liście Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy również do odwiedzeniastrony internetowej z informacjami na temat szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można uzyskać także:

  • na stronach internetowych i w mediach społecznościowych

  • Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 

  • na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie,

  • na profilu #SzczepimySię

  • pod numerem infolinii 989.