Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Egzamin na kartę rowerową

TERMINY EGZAMINÓW NA KARTĘ ROWEROWĄ ORAZ SZKOLENIA MEDYCZNEGO 2023 r.

Informujemy, że egzaminy na kartę rowerową (wyłącznie dla uczniów wcześniej zapisanych) oraz obowiązkowego szkolenia medycznego odbędą się w następujących terminach:

10.05.23 r – EGZAMIN TEORETYCZNY ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO

godz. 15:30 sala 0 – klasy: 4A, 5A,5B

godz. 16:15 sala 0 – klasy: 4B

godz. 16:45 sala 21 – klasy: 4C, 7B

godz. 17:30 sala 21 – klasy: 8B, 8D, 5C, 6B, 6C

Na egzamin teoretyczny uczniowie przychodzą z arkuszem zaliczeń (wypełnionym we wskazanych wcześniej miejscach) oraz długopisem. Uczniowie nieposiadający podczas egzaminu arkusza zaliczeń lub nieposiadający wymaganych podpisów na arkuszu zaliczeń, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

17.05.23 r o godz. 14:30 w sali 0 – EGZAMIN POPRAWKOWY (wyłącznie dla uczniów, którzy spełnią wymagania, aby być dopuszczonym do egzaminu poprawkowego)

18.05.23 r o godz. 13:30 (holl pierwszego piętra) – SZKOLENIE MEDYCZNE dla uczniów wszystkich klas

Po zakończeniu szkolenia uczniowie podchodzą do pani pielęgniarki i potwierdzają swój udział  w szkoleniu. 

22.05.23 r o godz. 16:00  (na boisku szkolnym) – EGZAMIN Z PRAKTYCZNEJ JAZDY NA ROWERZE

Uczniowie mogą zdawać egzamin na rowerze szkolnym lub na własnym. Własny rower musi być sprawny technicznie i posiadać obowiązkowe wyposażenie. Uczeń jest zobowiązany do pilnowania swojego roweru, szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rowery uczniów.

do 30.05.23 r - TERMIN DOSTARCZENIA ZDJĘĆ

Uczniowie, którzy zaliczą wymagane egzaminy mają obowiązek dostarczyć w wyznaczonym terminie aktualne zdjęcie legitymacyjne. Zdjęcia proszę dostarczyć do p. J. Jelonek.