Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Informacja dla rodziców

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY INFORMUJE

o możliwości składania wniosków o przyznanie

świadczenia „Dobry Start”(300+) oraz świadczenia wychowawczego (500+)

1. Informacje o programie „Dobry Start” (tzw. wyprawka 300+):

➢ 300 zł nieopodatkowanego wsparcia przeznaczonego na wyprawkę szkolną ➢ przysługuje na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia

20 roku życia lub do 24 roku życia na dzieci niepełnosprawne ➢ przysługuje raz w roku bez względu na dochód rodziny ➢ wnioski można składać w okresie 1 lipca – 30 listopada ➢ w lipcu wnioski można składać tylko elektronicznie

– przez stronę banku (tak jak wniosek o świadczenie wychowawcze 500+) oraz platformę emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl ➢ od sierpnia wnioski można składać także papierowo ➢ wniosek może złożyć mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka ➢ jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba

prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej ➢ jeśli kompletny wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi

do 30 września ➢ świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące

roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

2. Informacje o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia

wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 1.10.2018 - 30.09.2019 r.

➢ 500 zł wsparcia na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka ➢ przysługuje na dzieci do 18 roku życia ➢ na drugie i kolejne dziecko w rodzinie świadczenie przysługuje

bez względu na dochód rodziny ➢ świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom spełniającym kryterium dochodowe – 800 zł miesięcznie na członka rodziny lub 1200 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne ➢ wnioski na nowy okres można składać od 1 lipca ➢ w lipcu wnioski można składać tylko elektronicznie – przez stronę banku, platformę emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz obywatel.gov.pl ➢ od sierpnia wnioski można składać także papierowo ➢ wniosek może złożyć mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka ➢ jeśli kompletny wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi

do 30 października ➢ druk wniosku uległ drobnym zmianom

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW !

o składanie wniosków przez internet jest proste

Jeśli nie wiesz, jak złożyć wniosek wejdź na stronę: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z- dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

o składanie wniosków przez Internet jest szybkie

Nie musisz jechać do urzędu ani stać w kolejce!

o złożenie wniosku przez Internet przyspiesza rozpatrzenie sprawy

Wniosek wpływa do urzędu nawet o miesiąc szybciej i jest wcześniej rozpatrywany. Ponadto system bankowy nie pozwoli złożyć niekompletnie wypełnionego wniosku – masz gwarancję, że wszystkie pola są uzupełnione i nie trzeba będzie uzupełniać ich w urzędzie. Może być jednak konieczne dołączenie później dodatkowych dokumentów, w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej.

Tych z Państwa, którzy chcieliby jednak złożyć wniosek w formie papierowej uprzejmie informujemy, że wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy:

✓ w sekretariatach szkół publicznych na terenie Bydgoszczy

✓ w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Bydgoszczy

w centrum handlowym Zielone Arkady

✓ w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy

przy ul. Jezuickiej 1

✓ w budynku D Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15

✓ w siedzibie Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

przy ul. Wojska Polskiego 65

Możliwe jest złożenie wniosku lub skorzystanie z pomocy urzędnika przy wypełnianiu wniosku.

W przypadku chęci skorzystania z pomocy urzędnika należy liczyć się z koniecznością dłuższego

oczekiwania w kolejce na przyjęcie.

W związku z wprowadzeniem systemu kolejkowego oraz w celu usprawnienia obsługi prosimy

o samodzielne wstępne wypełnienie wniosku o wszystkie znane informacje (np. dane

wnioskodawcy, dane adresowe, skład rodziny).

Wnioski niewypełnione będą przyjmowane w dalszej kolejności dopiero

po ich uzupełnieniu.

Druki wniosków dostępne będą w sekretariacie szkoły, w Wydziale Świadczeń Rodzinnych

przy ul. Wojska Polskiego 65 oraz na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

oraz stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy: um.bydgoszcz.pl

W tych miejscach można

TYLKO ZŁOŻYĆ WNIOSEK.

Pracownicy nie udzielają żadnych informacji na temat sposobu wypełniania wniosków, warunków przyznania świadczeń, terminów wypłat itp.

UWAGA ! Informujemy o utrudnieniach w dojeździe do Wydziału Świadczeń Rodzinnych. W związku z przebudową torowiska na trasie Wojska Polskiego od ul. Szpitalnej do Wydziału kursuje autobus zastępczy.

Szczegóły na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl lub pod nr telefonu (52) 582-27-05.