Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
BIP
Edu(R)Ewolucja
Bydgoski Rok Wolności
LA dla każdego
Technologie
Taekwondo
Kyokushin Karate
Szanowni Rodzice

Szanowni Państwo,

wszyscy stanęliśmy przed trudnym wyzwaniem jakim jest strajk. Rozpoczął 
się on w poniedziałek 8 kwietnia br. i nadal trwa. Niestety nie wiem do kiedy będzie trwać.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że 
dla Państwa nasz strajk,  nie jest sytuacją komfortową, jednak każda 
grupa zawodowa ma prawo do strajku. Do takiej sytuacji doszło po raz 
drugi i wierzcie Państwo, że strajk to wyraz determinacji i 
rozgoryczenia jakie panuje wśród nauczycieli. Mam wielką nadzieję, że 
zrozumiecie Państwo, iż strajk nie jest kierowany przeciwko rodzicom czy 
uczniom, ale przeciwko temu co dzieje się w oświacie i jak my jesteśmy 
traktowani.

Z poważaniem

Lukrecja Trzemżalska - Naganowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46


Informacja

Obrazy newsów: protest-strajk-na-www.jpg

Pracownicy SP46 przystapili do STRAJKU 

od dnia 8.04.2019 do odwołania 

 

W czasie strajku obiady w stołówce szkolnej nie będą wydawane do odwołania


Speak as if you were

Dnia 02.04.2019 w II LO w Bydgoszczy odbył się konkurs krasomówczy w języku angielskim: Speak as if you were. Nasza szkoła była godnie reprezentowana przez Adriannę Czechowską, Wiktorię Maćkowiak z klasy 8a. Maria Blacha z klasy 7a dostała wyróżnienie


„ZBRODNIA KATYŃSKA”.

1 kwietnia 2019r., w sali 111 Gimnazjum 16,  odbyła się IX edycja międzyszkolnego konkursu „ZBRODNIA KATYŃSKA”.

Konkurs jest elementem obchodów DNIA PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ, który przypada 13 kwietnia.

W rywalizacji udział wzięło 24 uczniów ( 12 zespołów ) z SP nr 46, SP nr 56, G 16 , G 20. Organizatorem konkursu jest p. Alicja Jastrzębska, a uczniów przygotowali p. Jarosław Jamuła i p. Alicja Jastrzębska.

 

Oto wyniki IX edycji:

 

I MIEJSCE  -  KACPER HAFTKOWSKI  I JĘDRZEJ MOLSKI SP nr 46  76 pkt. ( 97% )

 

II MIEJSCE – LENA JAKUBOWSKA I ZUZANNA KOSTECKA SP nr 56  70 pkt. ( 90% )

 

III  MIEJSCE – NATALIA TOMASZEWSKA I ZUZANNA TOMCZYŃSKA SP nr 56  62 pkt. ( 79% )GRATULACJE !!!!!


Informacja dla Rodziców dzieci do lat 8 uczęszczających

Informacja

dla Rodziców dzieci do lat 8 uczęszczających
do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do szkoły podstawowej

 

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do lat 8, rodzicom przysługuje prawo ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

 Z zasiłku tego mogą korzystać osoby opłacające obowiązkowe bądź dobrowolne składki chorobowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym
w terminie krótszym niż  7 dni przed zamknięciem.

 Do wniosku o zasiłek (druk ZUS Z-15) trzeba dołączyć oświadczenie rodzica
o nieprzewidzianym zamknięciu przedszkola lub szkoły ( druk ZUS ZAS-36).
 

 Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o zasiłek opiekuńczy  składa u swojego pracodawcy, ale jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, składa go do najbliższego 
ZUS-u.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy do ZUS można także złożyć on-line, jeżeli korzysta się
z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Prawo do zasiłku opiekuńczego  przysługuje na równi matce i ojcu, ale zasiłek dostanie tylko jeden z rodziców — ten, który złoży wniosek.

Wysokość zasiłku opiekuńczego  wynosi 80 proc. wynagrodzenia. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa :

Art.  32.  1.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 
do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), 
lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,

 

Art.  34.  Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej 
nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

 

Art.  35.  1.  Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

 


WAŻNE --- INFORMACJA

Sz. P.

Rodzice/Opiekunowie prawni

Uczniów Szkoły Podstawowej nr 46

Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Im. Unii Europejskiej

w Bydgoszczy

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr46 informuje, że w związku z przeprowadzonym w dniach 14.03. – 15.03.2019 r., w placówce  referendum strajkowym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Komisję Międzyzakładową WZZ „Solidarność – Oświata” w Bydgoszczy,  oraz otrzymaną informacją od wymienionych organizacji o wyznaczeniu na dzień 08. 04. 2019 r. rozpoczęcia akcji strajkowej uprzejmie informuje, że we wskazanym terminie może dojść do zakłócenia organizacji pracy placówki, w tym odwołania zajęć opiekuńczych i dydaktyczno - wychowawczych.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom osobistej opieki od dnia 08. 04. 2019 r. do odwołania akcji strajkowej.

O ewentualnych zmianach organizacyjnych będziecie Państwo na bieżąco informowani  za pośrednictwem strony internetowej Szkoły www.sp46.edu.bydgoszcz.pl oraz dziennika elektronicznego.

 

Dodatkowe informacje dot. zapowiadanego strajku znajdą Państwo w Oficjalnym Serwisie Bydgoszczy (w szczególności informacje o zasiłku opiekuńczym).

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/strajk-informacja-dla-rodzicow

 

 

Lukrecja Trzemżalska – Naganowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr46 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Bydgoszczy

 


Gala laureatów konkursów przedmiotowych

28 marca 2019 r.  odbyła się gala laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych w roku szkolnym 2018/2019. Uroczystość odbyła się w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,  przy ul. prof. Sylwestra Kaliskiego 7.

Laureaci

Nina Kosman - laureatka konkursu z języka angielskiego

Jagoda Luchowska - laureatka konkursu z języka angielskiego

Kacper Haftkowski -  laureat konkursu przedmiotowego z chemii

otrzymali z rąk  Kujawsko-Pomorski Kuratora Oświaty zaświadczenia i pamiątkowe statuetki.


Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wręczył również podziękowania i  listy gratulacyjne nauczycielom przygotowujących uczniów do konkursów przedmiotowych: pani Grażynie Dadzibóg – Cichockiej, pani Elżbiecie Śmigielskiej i panu Piotrowi Składanowskiemu.


 


"Matematyka Anglika"

 

22 marca w naszej szkole odbył się kolejny finał konkursu "Matematyka Anglika". Uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe w języku angielskim. Następnie finaliści zagrali w ciekawe gry matematyczne. Po przerwie przeznaczonej na słodki poczęstunek wręczyliśmy dyplomy i nagrody. Nagrody w konkursie ufundowała Rada Osiedla Kapuściska oraz Rada Rodziców SP 46.
Oto wyniki konkursu:
I m-ce Damian Lubarski - SP 60
II m-ce Antonina Gilewska - SP 40
III m-ce Adam Woźniak - Państwowy Zespół Szkół Muzycznych
III m-ce Aleksander Dąbrowski - SP 60
wyróżnienia:
Zofia Kołowacik - Państwowy Zespół Szkół Muzycznych
Katarzyna Redloch - SP 60
Tymon Paichert - SP 46
Michał Błażejewski - SP 46
Gratulujemy!

 


" Przysłowia według poligloty"

Zwycięzcy międzyszkolnego  konkursu " Przysłowia według poligloty" zorganizowanego przez SP 57 w Bydgoszczy.

1 miejsce Adrianna Pawelec 8a
2 miejsce Julia Kupisiak 8a
3 miejsce Igor Lisiecki 7c


Wyróżnienia dla Wiktorii Maćkowiak  8a i Adrianny Pawelec 8a


Rekrutacja do klas dwujęzycznych w roku szkolnym 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

w Szkole Podstawowej nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy w roku szkolnym 2019/2020

 

 

        &1 PODSTAWY PRAWNE

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające — Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

         &2 KRYTERIA REKRUTACJI

  1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy::

a)         otrzymali promocję do klasy VII;

b)         uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

  1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 2, niż liczba miejsc w oddziale dwujęzycznym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)         wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt a;

b)         świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do oddziału dwujęzycznego klasy VII może uzyskać maksymalnie 47 pkt.
  2. Kandydat może otrzymać punkty za:

a)         sprawdzian predyspozycji językowych — maksymalnie 40 pkt.

b)         świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem — 7 pkt.

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)         wielodzietność rodziny kandydata;

b)         niepełnosprawność kandydata;

c)          niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)           samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)         objęcie kandydata pieczą zastępczą.


„Miłośnicy czterech łap" - w drugim semestrze

W drugim semestrze „Miłośnicy czterech łap” uczestniczą w warsztatach, które maja za zadanie stymulować dłoń, a w przypadku ucznia sprawna dłoń jest nieodzowna. Przy okazji uczestnicy zajęć wykonują szereg  zadań, które w praktyce mogą być wykorzystane na festynach: malowanie buziek dzieci motywami zwierzęcymi, skręcanie balonów, ponadto działania z masami plastycznymi oraz szkolenie psa metodami pozytywnymi. Oto efekty naszych działań, zajrzyj koniecznie…..

Obrazy newsów: kwiat.jpgObrazy newsów: pies_balon.jpg

Zapraszamy do GALERII