Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Oswoić polski
LA dla każdego
Kyokushin Karate
KOMUNIKATY
sticky

Obrazy: wr.png  Obrazy: wu.png


Mali artyści

Klasa 1a odwiedziła osiedlowe laboratorium sztuki, czyli Galerię MDK-1, aby wziąć udział w warsztatach malowania dziwnymi technikami. Malowaliśmy patyczkami, nakrętkami i miotełkami z rolek. Zabawa była przednia i powstały niesamowite arcydzieła.

Obrazy: wp1.jpg Obrazy: wp2.jpg

Obrazy: wp3.jpg


Leśna wyprawa

Uczniowie klas pierwszych udali się na wyprawę do pobliskiego lasu i ogrodu w poszukiwaniu "Pani Jesieni". Wszyscy mieli oczy i uszy szeroko otwarte i bacznie obserwowali przyrodę.


W poszukiwaniu jesieni

Klasa 2c, korzystając z pięknej pogody, wybrała się na spacer w poszukiwaniu jesieni. Mali odkrywcy szybko znaleźli piękne kolorowe liście.

 

Obrazy: jes.jpg


Sztandar szkoły

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy od ważnej uroczystości - poświęcenia sztandaru szkoły. Cieszymy się, że nowy sztandar będzie towarzyszył społeczności szkolnej podczas ważnych chwil.

 

Obrazy: pas.jpg


Ubezpieczenie

Informujemy, że na rok szkolny 2020/202, Rada Rodziców naszej szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenia NNW uczniów w InterRisk.

Wybrany został wariant ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia 20 000 zł za uszczerbek na zdrowiu. Składka roczna wynosi 35 zł na dziecko.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce "Ubezpieczenie".

Wpłaty należy dokonywać na konto:

92 2490 0005 0000 4100 8713 9353

W temacie przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Na Rok Szkolny 2020/2021 Rada Rodziców naszej szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenia NNW uczniów w InterRisk.

Wybrany został wariant ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia 20 000 zł za uszczerbek na zdrowiu. Składka roczna wynosi 35 zł na dziecko.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

http://www.sp46.eu/dokumenty/sposoby_zglaszania_roszczen.pdf

Wpłaty należy dokonywać na konto: 92 2490 0005 0000 4100 8713 9353
W temacie przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.


Informacja o obiadach

INFORMACJE O OBIADACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "OBIADY". 


Kręć kilimetry dla Bydgoszczy!

30 dni rywalizacji, 44 miasta, ponad 10 tys. uczestników – właśnie rozpoczęła się druga edycja ogólnopolskiej zabawy, która wyłoni rowerową stolicę naszego kraju. Bydgoszczanie kręcą kilometry razem z sąsiadami z Metropolii Bydgoszcz. Dla najaktywniejszych nagrody!

Aby dołączyć do zabawy wystarczy zainstalować na swoim telefonie bezpłatną aplikację Rowerowa Stolica Polski (szczegóły TUTAJ). Kolejnym krokiem jest wybranie miasta, dla którego chcemy kręcić kilometry. Bydgoszcz walczy o Puchar wspólnie z sąsiadami z Metropolii Bydgoszcz.

Rowerowa Stolica Polski to przede wszystkim dobra zabawa, ale nie zabraknie nagród. Trzy najlepsze miasta otrzymają stację naprawczą. Dodatkowo miasta zapewniają nagrody dla najlepszych rowerzystów lokalnych. W Metropolii Bydgoszcz będą to gadżety dla każdego kto przejedzie 300, 500 i 1000 km. Dla pierwszej trójki zarówno mężczyzn, jak i kobiet czekają vouchery do sklepu Olimpia o wartości: 700, 500 i 300 zł oraz gadżety Aktywnej Bydgoszczy. Na profilach społecznościowych Rowerowej Stolic Polski organizowane są ciekawe konkursy (Facebook, Instagram).

Akcja trwa do końca września, zatem zachęcamy Naszych uczniów i ich rodziny do rowerowej aktywności!

Obrazy: rower.png


ZAPISY DO ŚWIETLICY I NA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZAPISY DO ŚWIETLICY I NA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii  COVID-19  zapisy dzieci na obiady szkolne oraz do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 odbywać będą się drogą elektroniczną.

W dołączonym pliku znajduje się deklaracja i oświadczenie, które należy uzupełnić, podpisać i odesłać na podany adres mailowy: 

intendentsp46@gmail.com 

Zał.nr.1 obiady deklaracja

Zał nr.2 świetlica - zgłoszenie

Zał nr.3 zasady naboru do świetlicy szkolnej


Humaniści na start!

Informujemy, że w dniu 1 września 2020 r. Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpocznie nowy nabór stypendystów na rok szkolny 2020/2021 do projektu pn. „Humaniści na start!”. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

- uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50,

- uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2 do Regulaminu,

- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy przyznać łącznie 400 stypendiów. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 400 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

Wniosek o stypendium dostępny będzie od 1 września 2020 r.  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Humaniści na start!. Wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpisy wraz z niezbędnymi dokumentami można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Nabór zakończymy 30 września 2020r.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!.

W przypadku pytań informacji udziela:

Renata Topolewska
tel. 883 353 678
e-mail: r.topolewska@kujawsko-pomorskie.pl

Regulamin

Obrazy: hum.png


Prymus Pomorza i Kujaw

Informujemy, że w dniu 1 września 2020 r. Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpocznie nowy stypendystów na rok szkolny 2020/2021 do projektu pn. „Prymus Pomorza i Kujaw”. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poniżej informacje o naborze.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".

 Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

  • otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
  • uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
  • uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  • uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2020 r.

Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

Informacji udzielają:

 Maria Bartkowska           
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

 Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

 Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

Obrazy: prymus.png

Regulamin