Szkolny bookcrossing
Linia Dzieciom
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Dzień sportu w SP46
Nasi trójboiści, nasze czwórboistki czyli 18 – stka wspaniałych

Obrazy newsów: 7ace9cdcc7aa4d6798e4a7d851feebe3.jpg

Obrazy newsów: 7f421deceb61413ba027d437677662e6.jpg

Obrazy newsów: 7f708a09c09a48d7b2b9de2926614638.jpg


FESTIWAL KULTUR na WYSPIE MŁYŃSKIEJ

 

31 maja klasa 7a z opiekunami Samorządu p. Kosicką i p. Dadzibóg uczestniczyła w "FESTIWALU KULTUR". Impreza odbywała się w ramach projektu miejskiego SZKOŁA OTWARTA I TOLERANCYJNA.
Każda szkoła przygotowała stoisko o wylosowanej wcześniej kulturze. Nam przypadła KULTURA IBERYJSKA.
Plakaty na Festiwal przygotowały klasy 4-8,  na scenie zaprezentowała się Marysia Blacha z 7a,która zaśpiewała po hiszpańsku, a jej koleżanki z klasy zatańczyły.
Było wesoło i kolorowo.

 


"ŁĄCZY NAS SZTUKA"

Julia Dytrych z 8a finalistką konkursu "ŁĄCZY NAS SZTUKA" W ramach projektu miejskiego SZKOŁA OTWARTA I TOLERANCYJNA odbył się talent show, gdzie uczniowie prezentowali swoje talenty.

Nasza uczennica Julia przepięknie zaśpiewała po angielsku, grając przy tym na gitarze i została finalistką tego konkursu. GRATULUJEMY!

Galeria zdjęć 


Czar dwóch kółek 2019r
Po prostu mogłeś wpaść chociaż na chwile zobaczyć te wspaniale niepowtarzalne wyjątkowe starty

 

 

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć 


Wycieczka rowerowa .....

W dniu dzisiejszym odbyła sie wycieczka rowerowa pod opieką nauczycieli WF . 

Też mogłeś tam być .........

obejrzyj kilka zdjęć 


Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata U20

Rozpoczęły się Mistrzostwa Swiata U 20 !!! Możesz tam byc i Ty !!! Wystraczy tylko podejść do Pana Karola lub Tomka  i odebrać bilet bezpłatny(tylko zapisane na liste osoby)

Obrazy newsów: whatsapp_image_2019-05-24_at_070809.jpeg


Będziemy kibicować - MŚ U20 BYDGOSZCZ 2019

Uwaga uwaga .... MAMY JE DLA WAS :) 

Obrazy newsów: u20_2019.jpeg

Dla Wszystkich którzy chcieli obejrzeć ZDOBYLIŚMY darmowe bilety na zawody piłki nożnej w ramach Mistrzostw Swiata w Piłce Nożnej U20 :) .

Szczegóły odbioru biletów już wkrótce ... K.F i T.L 


Czar dwóch kółek 2019 wazna informacja

W związku z bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w dniu dzisiejszym . Zawody "CZAR DWÓCH KÓŁEK" zostały przeniesione na dzień 28.05.2019r (godziny rozgrywania zawodów niezmienne) 

Obrazy newsów: gwiazda1506.jpeg


Pedagog szkolny informuje

Pedagog szkolny informuje,że w dniu 16.05.2019r. od godziny 8:00 
rozpoczyna się rekrutacja na półkolonie letnie.

Zapisy w gabinecie pedagoga szkolnego.

Rodzic przychodzi z wypełnioną karta kwalifikacyjną.

Kartę tę można uzyskać z serwisu:  Oficjalny Serwis Bydgoszczy

Nr konta do wpłaty 60,00 zł na półkolonie


78 1240 6452 1111 0010 7498 5664


Opłata za półkolonie letnie może być regulowana na wskazane konto w 
dniach od 1 czerwca do 5 czerwca 2019r.
,,Bydgoskie półkolonie 2019”

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Programu ,,Bydgoskie półkolonie 2019”

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach projektu ,,Bydgoskie półkolonie 2019” jest prowadzony zgodnie z art. 92a i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 poz. 452).

2. Organizatorami wypoczynku w ramach projektu „Bydgoskie półkolonie 2019” są: Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA’’ ,Pałac Młodzieży, MDK nr 1, MDK nr 2, MDK nr 4, MDK nr 5.

3. Półkolonie realizowane są w placówkach oświatowych, w okresie wakacji letnich, w ramach tygodniowych turnusów trwających od poniedziałku do piątku w miejscach i terminach określonych w załączniku nr 1.

4. Opieka w ramach półkolonii zapewniona jest w godzinach 8.00 – 15.00. Uczestnik w czasie

pobytu otrzymuje drugie śniadanie i obiad.

5. Półkolonie organizowane są dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych do 13 roku życia. W ramach „Bydgoskich półkolonii 2019” uczestnik może skorzystać maksymalnie z dwóch turnusów. Warunkiem uczestnictwa jest legitymacja szkolna wystawiona przez bydgoską szkołę podstawową.

6. Półkolonie finansowane są z budżetu Miasta Bydgoszczy. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia kosztów wyżywienia w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus oraz wyposażenia dziecka w Bydgoską Kartę Miejską uprawniającą do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej. Uczniowie, którym przyznano stypendium szkolne, uchwałą RMB z 1 marca 2018r. mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W tym celu muszą zakodować bilet uprawniający do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej Bydgoskiej Karcie Miejskie (zgłaszając się w Punkcie Obsługi Klienta ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a w godzinach 7.00-17.00 z ważną legitymacją szkolną oraz oryginałem decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego).

7. Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

8. Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej (w formie elektronicznej ze strony internetowej Miasta, placówki lub w formie papierowej z sekretariatu placówki) i wypełnienie jej przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionego dokumentu do sekretariatu wybranej placówki organizującej półkolonie (wykazane w załączniku nr 1) w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019r. w godzinach pracy sekretariatu placówki. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

10. Grupa zostanie utworzona w przypadku dokonania pełnego naboru zgodniez obowiązującymi przepisami.

11. Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w „Bydgoskich półkoloniach 2019” zostaną opublikowane w placówkach, do których zostały zgłoszone dzieci w terminie 31 maja 2019r. o godzinie 12.00.

12. Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł. za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019r. na konto bankowe wskazane przez placówkę, w której składa kartę kwalifikacyjną. Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

13. Listy przyjętych zostaną opublikowane w placówkach, do których zostały zgłoszone dzieci, poweryfikacji opłat, tj. w dniu 10 czerwca 2019r., o godzinie 12.00.

14. Administratorem danych osobowych dla projektu „Bydgoskie półkolonie 2019” są odpowiednio: Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA’’ , Pałac Młodzieży, MDK nr 1, MDK nr 2, MDK nr 4, MDK nr 5.